tisdag 31 maj 2011

Glaciala landskap och retirerande dalglaciärer - exemplet Gornerglaciären

Jag har här valt att titta på Gorner glaciär som ligger i Schweiz i närheten av byn Zermatt. Glaciären ligger på koordinaterna 45°58´13.00´´ N, 7°46´20.00´´ E. 

Bild 1. Gorner glaciäsystemr sedd uppifrån från ca 19 km höjd. (Bild från Google Earth.)


 Bild 2. Gorner glaciär snett från ovan. (Bild från Google Earth.)


Bild 3 och 4. Detalj av Gorner glaciären fotograferade 1982 respektive 1997. Bilderna visar att glaciären retirerar. (Bild 3 från http://www.swisseduc.ch/glaciers/alps/gornergletscher/flug_1982-en.html?id=5 och bild 4 från Google Earth.)

Bild 5. Detalj av Gorners glaciärsystem. Gorners glaciär längs med bildens nederkant. Från bildens ovankant ansluter mindre glaciärer till Gorners glaciär.(Bild från Wikipedia.)

 

Beskrivning av glaciär och moränformer

Gorner glaciär är en dalglaciär vilket tydligt ses på bild 2. Glaciären ingår i ett system som är den nästa största i Alperna, störst är Aletschglaciären. Ett flertal mindre glaciärer ansluter till och bidrar till Gorner glaciären vilket kan ses på bild 1 och 2. Och att det är en retirerande glaciär ses om man jämför bild 3 och bild 4. Den vertikala glaciärtunga som syns i bilderna vänstra del är betydligt smalare på bild 4 och den horisontella glaciärtunga som syns i bildernas övre högra hörn har dragit sig tillbaka i bild 4. Retireringen syns tydligt trots att det bara är 15 år mellan bilderna!
I bild 5 kan vi se två moränformer. I bildens övre vänstra del ser vi en sidomorän och där glaciärerna går ihop ser vi mittmoräner.

 

Moränformernas bildande

När isen rör sig transporterar den grus och stenar av olika storlekar. Dessa kan antingen ramla ner på isen från ovanliggande bergssidor eller skrapas upp av isen när den rör sig. En del av stenarna rör sig genom ismassan och en del transporteras på glaciärens yta. Isen i en glaciär rör sig alltid nedåt, även om det är en retirerande glaciär.
Eftersom nedfallande stenar har en tendens att samlas utmed glaciärens kanter så bildas där strängar av sidomorän, vilket vi kan se i bild 5.
När två dalglaciärer möts så bildar deras sidomoräner en mittmorän, vilket vi också kan se i bild 5.

 

Orsak till glaciärens retirering

Ett varmare klimat kan vara en orsak till att glaciären retirerar. Ett varmare klimat gör att isen smälter fortare än vad det tillförs nytt material. Temperaturvariationer kan dels vara naturliga och dels vara orsakade av oss människor. De flesta verkar nu vara överens om att de förändringar i klimatet som vi ser nu inte enbart kan bero på de naturliga variationerna utan att vi människor genom växthuseffekten har en stor påverkan. Jag skulle tro att Gorners glaciär retirerar till största delen på grund av växthuseffekten på grund av att förändringen av glaciärens storlek skett relativt snabbt. Skulle tro att om det var de naturliga variationerna som var den största orsaken till förändringen så skulle retireringen ske mycket långsammare.
Men det finns även andra faktorer än ökad temperatur som kan göra att glaciärer retirerar. Minskad nederbörd påverkar glaciärens storlek. Minskad nederbörd kan det till exempel bli om vegetationen förändras kraftigt, till exempel om man avverkar stora områden med skog. Det finns även teorier om att det föroreningar vi släpper ut, till exempel sotpartiklar, gör glaciärerna mörkare. Och en mörkare glaciärer absorberar mer solstrålning vilket leder till snabbare avsmältning.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar