måndag 9 maj 2011

Punctum och Studium - vad är det?

Punctum som begrepp etablerades i boken Det ljusa rummet av fransmannen Roland Barthes. Med punctum menas här något i bilden som fångar dig personligen. Det kan vara att du har en relation eller koppling till en person eller ett objekt i bilden. Och den kopplingen ger dig en speciell känsla. Kanske hade du en likadan leksak som den som syns på bilden? Och när du ser denna leksak börjar dina tankar vandra till den julafton i din barndom då du fick leksaken som julklapp? För dig har då bilden ett punctum i form av leksaken. En annan person som betraktar bilden kanske inte alls upplever leksaken lika intensivt. Punctum är något högst personligt. Och också något som inte fotografen kan räkna ut, fotografen vet ju oftast inte vem som är betraktaren och vad som skapar ett punctum för just denna. En bild som har ett punctum har större möjlighet att fastna i ditt minne än en som inte har det. En bild med punctum greppar tag i oss!

I samband med punctum nämns ofta studium. Studium är en mer rationell analys av bilden. Vi tolkar bilden utifrån våra kunskaper och den kultur vi lever i. Studium kopplar inte till våra känslor på samma sätt som punctum......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar