torsdag 26 maj 2011

Ljus, foto och symbolik i Citizen Kane

En av de första saker man slås av när man ser filmen Citizen Kane är hur nästan övertydligt Orson Welles använder ljussättning och svart kontra vitt för att peka på vad i scenen som är viktigt och oviktigt samt vem som är ond och vem som är god. Till exempel så är reportern Thompson ofta placerad i skugga, och alltid med ryggen mot kameran. På så sätt tar Wells bort fokus på honom som karaktär, han är inte viktig utan det är de person som han möter som vi ska koncentrera oss på. Reportern finns mest där för att driva historien framåt. Och detta lyckas Wells åstadkomma genom att utnyttja foto, ljussättning och placering i scenen på så sätt att fokus inte läggs på reportern.

Och filmen tycker jag ofta har en stark kontrast mellan det svarta och vita. Ljussättningen gör nästan att det blir som att han målar med vitt och svart. Och ibland utnyttjar han även detta till att peka på det onda respektive det goda. Ett tydligt exempel på detta är när han tvingar sin fru att fortsätta sjunga på operan trots att hon inte vill det. Hon sitter ner och gråter medan Kane står framför henne. Hon syns kraftigt upplyst medan han är i stort sett svart. Han böjer sig sedan hotfullt över henne så att hans skugga faller över henne. Det är ju inte svårt att tolka detta som att han är ondskan som släcker hennes livsglädje.

Sedan var det speciellt två fotovinklar som jag lade märke till. En är den relativt långa sekvens där han träffar sin fru på gatan. Där börjar kameran följa henne när hon går ut från en affär, kameran följer sedan henne en bit ner på gatan tills hon träffar Kane, kameran stannar upp och följer deras samtal för att sedan åter röra sig och följa efter dem då de går in i hennes port. Den här långa sekvensen med kameraåkningar gör att det blir ett ”skönt” flyt i filmen och att scenen nästan blir som en berättelse i berättelsen. Den andra fotovinkeln jag tänkte på var den där kameran är placerad på golvet, jag tror det är efter att Kanes kärleksaffär publicerats i tidningarna. Kane pratar med en man, en man som man ser underifrån. Kanske att detta ska symbolisera att Kane nu sjunkit i aktning? Att han är moraliskt underlägsen? Sedan läste jag på nätet att Wells var tidig med att använda ett djupt fokus, alltså där han hade skärpa på objekt både nära och långt ifrån kameran. I och för sig inget jag lade märke till speciellt men det kan ju ha att göra med att den tekniken är så vanlig idag.


Symboler i Citizen Kane
Det finns ju två uppenbara symboler i Citizen Kane, dels kälken och dels snögloben. Jag ser båda som en symbol för Kanes barndom innan han tvingades lämna sina föräldrar. Kälken användes i scenen då han skildes från sina föräldrar och på så sätt kan kälken symbolisera brytpunkten mellan Kanes lyckliga och olyckliga liv. Huset i snögloben symboliserar hans föräldrahem, det vill säga den tid då han var lycklig.

Sedan har jag sett att andra även har tolkat de statyer han samlar på som symboler. Symboler för hans vilja att kontrollera och utöva makt över andra. Statyerna har han till skillnad från andra människor totalt kontroll och makt över....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar