torsdag 25 april 2013

Tussilago (Hästhov) - Tussilago farfara

Tussilago (Hästhov) - Tussilago farfara
Tussilago (Hästhov) - Tussilago farfara

torsdag 11 april 2013

Skrämmande om den amerikanska högern

Martin Gelins augustnominerade bok "Den amerikanska högern: republikanernas revolution och USA:s framtid" beskriver i reportageform den amerikanska högerns framväxt, och det är en skrämmande läsning man bjuds på. Det republikanska partiet, som ju är USA:s högerparti, har blivit allt mer extremt och tagit till alltmer tveksamma metoder för att vinna röster och inflytande.

I boken reser Gelin kors och tvärs över USA och intervjuar folk ur vitt skilda samhällsklasser, allt från vanliga Tea Party-anhängare (dvs högeranhängare) till republikanska senatorer. Han backar upp dessa intervjuer med fakta från traditionella akademiska källor, detta gör det intressant då det som intervjuobjekten påstår sedan kontrolleras mot fakta. Detta är mycket avslöjande då så gott som alla de fakta och påstående som intervjuobjekten nämner inte är sanna. Det gäller sådana påstående som att landet översvämmas av mexikanska invandrare (vilket det inte gör då fler mexikaner nu lämnar landet än vad som invandrar) och att slopade sociala skyddsnät för de fattiga leder till ökade skatteintäkter (vilket det inte gör).

Slående är hur världsfrånvända högeranhängarna ofta är, även om det finns tydliga fakta som talar emot så står de fast vid sin ståndpunkt. Kanske att detta hänger ihop med högerns nära koppling till kyrkan? Religion bygger ju på tro och inte fakta så kanske de har samma inställning till politiken?

Och de som inser att högerpolitiken inte är realistisk tar då till korrupta metoder för att nå framgång. Gelin beskriver till exempel hur man med olika lagar försvårar för invandrare att rösta, något som gynnar republikanerna. Man ritar också om valdistrikten så att de bättre passar republikanerna. Vi får verkligen inte hoppas att republikanerna tar makten i USA!

Låt er inte skrämmas av bokens något torra titel, det här är en mycket viktig och bra bok som bör läsas av alla! .......


onsdag 10 april 2013

Dr. Livingstone, I presume?

De flesta har nog hört frasen "Dr. Livingstone, I presume?", det vill säga på det sätt som Henry Morton Stanley hälsade på David Livingstone, men liksom mig är det nog många som inte känner till historien som ledde fram till denna historiska hälsningsfras. För den som vill veta mer kan jag rekommendera Martin Dougards bok "Into Africa: The Epic Adventures of Stanley & Livingstone".

Livingstone hade ett antal år tidigare gett sig av till Afrika för att försöka hitta Nilens källa men åren gick och kontakten hem blev alltmer sporadisk för att till slut upphöra helt, hemma i England började man bli orolig för honom. En tidningsmagnat bestämde sig då för att bekosta en räddningsexpedition, kanske inte så mycket av humanitära skäl som för att tjäna pengar. Man hoppades att folk ville läsa om denna räddningsaktion och man hade lagt upp en avancerad mediastrategi. Och följaktligen var det en journalist man anlitade att leda expeditionen, alltså inte någon militär eller liknande som annars var brukligt.

Denna journalist var Henry Morton Stanley och han lyckades faktiskt hitta Livingstone i den Tanzaniska staden Ujiju 1871 efter ca 8 månader av afrikanska strapatser. Och det är alltså vid deras första möte som nedanstående berömda dialog ska ha skett:

- Dr. Livingstone, I presume?
- Yes.
- I feel thankful that I am here to welcome you.

Man är dock osäker på om detta är dikt eller verklighet då varken Stanley eller Livingstone lämnade några anteckningar om detta kvar efter sig.

Boken har ett mycket bra upplägg då man parallellt får följa de bådas äventyr. Vi får följa dem när de på var sitt håll rör sig över den afrikanska kontinenten för att till slut sammanstråla på samma plats. Mycket spännande och välskrivet! .......

Stanley Livingstone karta map
Karta som visar hur Livingstone och Stanley rörde sig.

Det brittiska imperiets sista utposter

I Simon Winchesters bok "Outposts: Journeys to the Surviving Relics of the British Empire" får vi följa med
på en resa till det brittiska imperiets sista utposter, det vill säga de rester av det brittiska imperiet som fortfarande finns kvar. För det brittiska imperiet är faktiskt inte helt utraderat även om det som återstår bara är en skugga av vad det en gång varit.

I boken får vi följa med till platser så som Diego Garcia, Tristan, Gibraltar, Ascension Island, St. Helena, Hong Kong, Bermuda, Brittiska Västindien, Falklandsöarna, och Pitcairn Island. Bokens titel är alltså mycket passande då i stort sett alla dessa platser är avlägsna utposter, ofta mycket små och med en liten naturlig befolkning. Ska sägas att sedan boken skrevs så har ju Hong Kong överlåtits till Kina.

Boken är en reseskildring samtidigt som den också ger en historisk bakgrund till de olika platserna. Och då platserna ofta är avlägsna och svåra att ta sig till så blir många av resorna som små underhållande äventyr. Platserna avskildhet gör också att det liv som levs där ofta är annorlunda vilket gör det intressant att läsa om. Allt som allt är detta en mycket bra bok som är både underhållande och intressant! .......

St Helena Jamestown
St. Helenas "huvudstad" Jamestown.