onsdag 10 april 2013

Det brittiska imperiets sista utposter

I Simon Winchesters bok "Outposts: Journeys to the Surviving Relics of the British Empire" får vi följa med
på en resa till det brittiska imperiets sista utposter, det vill säga de rester av det brittiska imperiet som fortfarande finns kvar. För det brittiska imperiet är faktiskt inte helt utraderat även om det som återstår bara är en skugga av vad det en gång varit.

I boken får vi följa med till platser så som Diego Garcia, Tristan, Gibraltar, Ascension Island, St. Helena, Hong Kong, Bermuda, Brittiska Västindien, Falklandsöarna, och Pitcairn Island. Bokens titel är alltså mycket passande då i stort sett alla dessa platser är avlägsna utposter, ofta mycket små och med en liten naturlig befolkning. Ska sägas att sedan boken skrevs så har ju Hong Kong överlåtits till Kina.

Boken är en reseskildring samtidigt som den också ger en historisk bakgrund till de olika platserna. Och då platserna ofta är avlägsna och svåra att ta sig till så blir många av resorna som små underhållande äventyr. Platserna avskildhet gör också att det liv som levs där ofta är annorlunda vilket gör det intressant att läsa om. Allt som allt är detta en mycket bra bok som är både underhållande och intressant! .......

St Helena Jamestown
St. Helenas "huvudstad" Jamestown.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar