söndag 29 maj 2011

Fordlandia - Henry Fords stadsbyggnadsprojekt i Amazonas

Fordlandia är en bok av Greg Grandin om Henry Fords försök att bygga ett mönstersamhälle i Amazonas. Att Ford ägde en stor bit mark i Amazonas där han byggde en hel stad var nytt för mig, och gissar att det är fler än mig som missat denna bit fascinerande nutidshistoria. Ford köpte marken för att skapa ett gummiträdsplantage, gummi behövdes till tillverkningen av bilar. I boken får man följa arbetet med att dra igång denna plantage och byggandet av den nya staden Fordlandia. Det gick dock inte helt enligt planerna, mycket beroende på att förarbetet skötts dåligt. Man hade till exempel dålig kunskap om hur man odlar gummiträd och man var inte alls insatt i de lokala traditionerna och sederna. Detta fick till följd att plantagen producerade dåligt med gummi och att arbetarna med familjer inte alls trivdes. Ford gav sig dock inte i första taget utan la ner mycket tid och pengar på att försöka få samhället Fordlandia att fungera, man får faktiskt uppfattningen att han var mer intresserad av att skapa ett mönstersamhälle än att skapa ett lönande gummiplantage.

Bra skrivet och många bilder. Rekommenderas till alla som är intresserade av historia eller samhällsbyggande. Boken fransar dock ut lite väl mycket i kanterna och tappar fokus ibland. Boken hade vunnit på att kortas 100 sidor.........

Vissa delar av Henry Fords Fordlandia finns kvar än i dag

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar