torsdag 5 maj 2011

Hur snabbt sprang dinosaurierna?

Forskarna använder flera olika metoder för att beräkna dinosauriernas hastighet. Man kan till exempel analysera de spår man funnit, dessa spår består av flera fotavtryck efter varandra. Om man analyserar förhållandet mellan steglängden och fotstorleken och jämför dessa med dagens djur så kan man få en uppfattning om hastigheten. Ett annat sätt att räkna ut hastigheten är att analysera dinosauriernas morfologi. Genom att mäta olika skelettdelars längd och uppskatta dinosauriens vikt och sedan jämföra dessa med nu levande djur kan man få en uppfattning om dinosauriernas hastighet. Ytterligare ett sätt är att använda sig av biomekanik, det vill säga försöka beräkna de krafter som dinosauriernas muskler åstadkom. Detta i kombination med skelettdelarnas olika mått kan ge oss en uppfattning om hur fort de kunde springa. Ingen av metoderna ger dock säkra svar på hur fort de kunde springa.

Theropoder

Genom analys av fotavtryckets storlek och steglängd har man uppskattat en medelstor Theropods hastigheten till ca 27 mph. Men det är ju mycket osäkert om uppsättningen fotavtryck verkligen är avtryck från när djuret sprang i full fart. Andra har använt biomekanik och kommit fram till att Tyrannosaurus rex kunde springa i upp till 60 mph. Det verkar som att de flesta forskare anser att de snabbaste dinosaurierna var de tvåbenta fågellika Theropoderna. De hade lätta kroppar och spänsiga bakben. Kanske att de kunde nå hastigheter av 70 km/h. Det finns dock många forskare som tvivlar på att den kunde springa så snabbt. De snabba djur som i dag lever har ofta ett skelett som är byggt för snabba farter. Man har dock funnit få sådana anpassningar i dinosauriernas skelett vilket kan tyda på att de var relativt långsamma..........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar