torsdag 5 maj 2011

Var dinosaurierna endoterma eller ektoterma?

De två begreppen endo- respektive ektoterma har att göra med djurens olika sätt att hålla sin kroppstemperatur. Endoterma djur reglerar sin kroppstemperatur genom invärtes processer så som svettning, förbränning av fett och muskelskakningar. Det finns olika varianter av endotermi, till exempel de som varierar sin temperatur med årstid (till exempel djur som går i dvala) eller de som håller en konstant jämn temperatur i hela kroppen (till exempel de flesta däggdjur). Ektoterma djur är beroende av yttre faktorer för att reglerar sin kroppstemperatur så som till exempel solen eller vatten. Till de ektoterma djuren hör till exempel de växelvarma, det vill säga djur som varierar sin kroppstemperatur beroende på omgivningens temperatur.

Det har rått, och råder till viss del fortfarande, en livlig debatt huruvida dinosaurier var endo- eller ektoterma. Det verkar dock nu som att de flesta forskarna anser att dinosaurierna var endoterma. Några av bevisen som pekar mot att de var endoterma:

-          Många dinosaurier hade tanduppsättningar som möjliggjorde snabbt intag av finfördelad föda, något som gynnar endoterma djur då de behöver mer mat än ektoterma djur. Endoterma djur har snabbare matsmältning.
-          Man har nyligen funnit bevis för att dinosaurier har levt i kallt klimat. Ett klimat som ektoterma djur har mycket svårt att klara av.
-          Man har funnit dinosaurier som haft fjädrar. Fjädrar som man tror haft en isolerande funktion vilket är något som pekar på att djuren har haft en intern kroppsvärme de vill bevara.
-          Man anser ju numera att fåglarna har dinosaurierna som förfäder. Och eftersom fåglarna är endoterma så kan man anta att åtminstone en del av dinosaurierna också var det.
-          Vid analyser av blodkärl har man funnit att dessa har ett utseende som är typiskt för endoterma djur.
-          Man har gjort analyser av hur lång tid det tar för ett rovdjur att äta sin egen vikt i kött och för endoterma djur är den tiden mycket kortare än för ektoterma djur. Man har också gjort analyser av hur fördelningen mellan rovdjur och växtätare var under dinosauriernas tid. Det fanns betydligt fler rovdjur. Detta tyder på att de var endotermiska.
-          Man har funnit fynd av dinosauriehjärtan med fyra kammare. Fyra kammare är något som är starkt förknippat med däggdjur och fåglar (endoterma djur).
-          Många av dinosaurierna, dock inte alla, var relativt kvicka och rörde sig över ganska stora områden. Detta stämmer dåligt överens med ektoterma djurs livsstil.
-         Många av dinosaurierna var mycket stora. Ektoterma djur är ju beroende av att reglera sin kroppstemperatur via kroppsytan. Ett stort djur har i förhållande till ett litet djur en liten kroppsyta i förhållande till sin volym. Därav kan man dra slutsatsen att stora ektoterma djur får problem att reglera kroppstemperaturen.
-          Vid analys av dinosaurieben så visar det sig att benets struktur mer liknar däggdjurens än reptilernas.

Och några av bevisen som pekar mot att de var ektoterma:

-         De var relativt långsamma vilket även dagens ektoterma djur är. (Men nu verkar det dock som att modern forskning visar att många av dem var relativt snabba.)
-         De påminner om dagens ödlor, som är ektoterma.
-         Klimatet var varmare vilket kan gynna ektoterma djur.
-         En del dinosaurier har stora platta utväxter vilket många tror hade en temperaturreglerande funktion. Större kroppsyta är något som gynnar ektoterma djur.
-         Många dinosaurier har relativt små hjärnor i förhållande till deras storlek. Förhållandevis små hjärnor är något som idag finns i reptiler, och reptiler är ektoterma.

När jag först började fundera kring detta så var den första tanke som dök upp att dinosaurierna ju givetvis måste vara ektoterma, på samma sätt som ödlorna idag. Man förknippar dinosaurier så starkt med just ödlor. Men efter en stunds funderande så inser man att dinosaurierna är mer mångfasetterade än så, de kan ju se ut på en mängd olika sätt och ha mycket varierande storlek. Så när man funderar lite djupare så inser man endotermi nog passar bättre för bjässar på 10-tals ton. För annars borde vi väl idag ha fler stora ektoterma djur? Kanske var det så att under den långa period som det fanns dinosaurier så förekom det olika typer av sätt att reglera kroppstemperaturen?......  

Tyrannosaurus rex

7 kommentarer:

 1. Hmm...kommer inte ihåg på rak arm. Men det är dels material från en universitetskurs dels den bok som ingick i kurslitteraturen. Kanske att det var ytterligare källor.

  SvaraRadera
 2. Ursäkta men menar du inte att det fanns fler växtätare?

  SvaraRadera
 3. JÄTTE BRA BLOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

  SvaraRadera
 4. Hej

  Har du kvar den boken och kanske vill sälja den till mig?:)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Japp, den finns kvar. Jag mailar dig.

   Radera