måndag 16 maj 2011

Biologisk mångfald - varför det?

Biologisk mångfald hör man att det talas om titt som tätt i media. Men varför behöver vi egentligen en biologisk mångfald på vår planet? Varför klarar vi oss inte med hälften så många arter? Eller en fjärdedel så många? Kan det verkligen vara motiverat att satsa stora resurser på att rädda en enda art, när det finns någonstans mellan 5 och 100 miljoner andra arter? Kanske borde de pengar som satsas på biologisk mångfald istället satsas på att bekämpa fattigdom eller andra mer akuta problem?

För att kunna sätta sig in problematiken bör vara insatt i hur naturen "fungerar", det är viktigt att inse att de enskilda arterna inte lever som isolerade öar utan att allt ingår i ett ekologiskt system. En art är alltså beroende av många andra arter för deras fortlevnad. Och dessa arter är i sin tur beroende av andra. Beroendet kan vara i form av tex föda eller boplats, det vill säga en art äter bara mat bestående av vissa andra arter och vissa arter bygger bara bo i eller i anslutning till vissa andra arter. 

Gyllene padda - utrotad


Och här är det också viktigt att förstå att evolution tar tid. Naturen har en enastående förmåga att anpassa sig till förändringar, men, och det är ett viktigt men, det tar tid. Arter har alltid utrotats även när vi människor inte existerade, så det är en del av evolutionen. Tidigare har dock naturen alltid haft tid på sig att anpassa sig. Det har varit ett växelspel, när en art sakta minskat i antal för att slutligen utrotats har omgivningen lika sakta anpassat sig. Idag sker utrotningen, sett på den evolutionära skalan, extremt snabbt. Det finns inte en sportslig chans att de omgivande arterna i det ekologiska systemet ska hinna anpassa sig. Den takt vi utrotar arter idag är ca 1000 gånger snabbare än den naturliga.

Det är säkert så att vissa arter är "viktigare" än andra, problemet är bara att vi idag sällan har den kunskap som krävs för att avgöra huruvida en art är viktigt för ekosystemet. Vi vet att allt är sammanlänkat i ett system, men vi vet inte exakt hur och vi vet följaktligen inte heller exakt vad som händer om en art försvinner. Det finns ens bra liknelse av biologen Paul R. Ehrlich: "Jämför med ett flygplan där arterna är nitarna i plåten. Man kan säkert ta bort några av nitarna utan att planet går sönder och störtar. Men frågan är hur många? Och vilka?" Det är oansvarigt av oss att ta evolutionen i egna händer när vi inte känner till följderna. Att utrota arter för kortsiktig vinning, till exempel genom skövling av regnskog, är bara att skjuta problemen framför sig. Ett antal personer kommer att kunna livnära sig på skövlingen men det kan komma att kosta betydligt fler människor livet i framtiden.

Så visst är det motiverat att lägga ner stora resurser på att bevara en enda art. Och även om fattigdomsbekämpning och liknande är mycket viktigt så är ändå insatser för ett hållbart nyttjande av miljön än viktigare, och i detta ligger även att bevara den biologiska mångfalden. Att bevara den biologiska mångfalden är alltså av yttersta vikt!......

3 kommentarer:

 1. Jag undrar om vi kommer få några päron i vårt träd i år. Jag har inte hört ett enda surr från humlor och bin. Inget större problem för mig då jag inte tycker särskilt mycket om päron. Men om vi funderar i ett större perspektiv med global tillgång på mat är det värre. Vad händer när de polinerande djuren slås ut? Illa, illa! Mycket illa!

  SvaraRadera
 2. Lägga pengar på problem som fattigdom och andra mer akuta problem?!!! nu blir jag upprörd, jag hoppas inte många delar den åsikten. :p
  nä det här problemet är inget att skämta om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hmm...tror att du missförstod mitt inlägg. För om du läste ända till slutet så hade du sett att jag tycker att miljöfrågor är av yttersta vikt. Frågan i början var mest till för att provocera. Men jag har förtydligat min inlägg nu.

   Radera