tisdag 24 maj 2011

Visioner för den svenska staden

I det här dokumentet analyserar jag ett några svenska städers visionsdokument för att se om jag kan hitta några gemensamma nämnare. Visionerna är grupperade enligt följande olika områden: Stadens form, Stadens identitet, Stadens miljö, Stadens ekonomi och näringsliv, Stadslivet – vardagsliv och kultur. I slutet gör jag en sammanfattning och försöker utifrån analysen av visionerna att ta fram de tre mest centrala kärnvärdena för den svenska staden.

Dokumentet finns att läsa här: http://www.scribd.com/doc/56148005/Visioner-for-den-svenska-staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar