onsdag 4 maj 2011

Santa Ana River - en intressant antecedent flod

Jag har valt att titta närmare på Santa Ana River i Kalifornien, USA. Floden har sina källor i San Gorgonio Mountains ca 150 km öster om Los Angeles. Floden mynnar ut strax söder om Los Angeles. Går man till koordinaterna 33°53’03.00” N, 117°39’08.00” W kommer man till floden ungefär då den flutit två tredjedelar av sin längd.


   Bild 1: Satellitbild över en del av Santa Ana River Floden går ut med Highway 91.


   Bild 2: 3D-vy över Santa Ana Canyon. Ungefär öst-västlig riktning.

Bild 3: Detalj av Santa Ana River.

  Bild 4: Santa Ana River nära källan.

Beskrivning av det fluviala landskapet

På bild 2 kan man skymta floden flyta fram ungefär samma sträckning som highway 91. Vi kan också se en damm och kanal strax till höger om skylten 71. Man kan också se antydningar till att floden avsatt sediment. På bild 3 som ligger en bit uppströms från bild 2 kan man tydligt se att floden är meandrande. Vi kan också se en korvsjö. På bild 4 som är tagen ytterligare närmare källan, ungefär där flodens lutning övergår från brant till flack, kan vi se att floden vid fotograferingen var relativt torrlagd. Man kan se att floden ibland har ett mycket kraftigare flöde och då bildar ett flätflodssystem.

Därför är Santa Ana River en antecedent flod

På bild 1 och 2 ser vi tydligt hur floden har skurit genom bergskedjan (Chino Hills på Norra sidan kanjonen och Santa Ana Mountains på den södra). Detta tyder på att Santa Ana River är en antecedent flod. Bergen har bildats genom tektonisk aktivitet och sakta blivit högre men då flodens eroderande kraft varit större så har floden kunnat behålla sitt flöde. Floden har på det viset ”skurit” genom bergskedjan vartefter som denna bildats. Det går även att se tecken på att detta är antecedent flod om man tittar på hur floden rinner där landskapet är flackare. Där kan man se att floden grävt sig nedåt vart eftersom landskapet höjt sig.

Bild 3 och 4 visar andra karaktäristiska delar av Santa Ana River, även om de inte är bevis för att det är en antecedent flod. Bilderna visar att Santa Ana River rinner genom en stor variation av terräng och klimat, från flacka platåer med ökenklimat till branta berg med alpint klimat. Bild 4 visar att det förekommer översvämningar. Dessa sker oftast vintertid och kan vara förödande. Santa Ana River är kraftigt kontrollerad med dammar, en kan man se på bild 2.

Landskapsbildning

Landskapet runt Santa Ana River har formats av tektonisk aktivitet. San Andreas förkastningen går tvärs igenom den norra delen av Santa Ana Rivers upptagningsområde. Och det är San Andreas förkastningen som ligger bakom bildandet av de berg som utgör flodens källa. Och Elsinore-Whitter förkastningen har orsakat bildandet av de berg som floden skär igenom på bild 1 och 2. Bergen har fortfarande en relativt taggig karaktär då de sällan utsatts för nednötning av glaciärer. Det varierade flödet ser man tydligt då det finns delvis uttorkade flodbäddar. Man ser också att vi människor försöker reglera flödet genom dammar och kanaler. Floden har fört med sig stora mängder sediment som gjort marken runt floden förhållandevis bördig trots det torra klimatet. Det meandrande flöde som finns på vissa ställen uppstår då vattnet hastighet är störst i ytterkurvorna. Detta innebär också att erosionen är störst där vilket med tiden gör att kurvan gröps ur och blir kraftigare. Om erosionen är tillräckligt stor så kan meanderhalsen skäras av och vi får en korvsjö...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar