måndag 30 maj 2011

Köppens klimatklassificeringskartor - tropiska och arida klimatzoner

Jag ville för min analys ha en plats där skillnaderna mellan tropiskt och arit klimat var så dramatiskt som möjligt och efter att ha tittat på Köppens klimatklassificeringskartor så valde jag en plats i Sydamerika ungefär där Colombias, Ecuadors och Perus landsgränser möts. Gränsen mellan det tropiska och arida klimatet sträcker sig över en lång sträcka men den östligaste platsen ligger ungefär på koordinaterna 0°15´00.00´´ S, 75°20´00.00´´ W. Pilen på kartorna visar den östligaste skärningspunkten mellan den arida och tropiska klimatzonen, se bild 1, bild 2 och bild 3. Platsen ligger i gränslandet mellan Anderna och Amazonas.

Bild 1. Den del av Köppens klimatklassificeringskarta som jag har valt att titta på.

Bild 2. Vald plats visat i Google Earth.


Bild 3. Detaljbild från Google Earth över vald plats.


B. Beskrivning av klimatzonerna

För att klassificera klimatet så använder vi oss av Köppens system. Systemet som är uppkallat efter sin upphovsman, den tysk-ryska meteorologen och klimatologen Wladimir Köppen, delar in klimatet i olika klimattyper. I bild 1 ovan ser vi att pilen pekar på gränsen mellan den tropiska klimattypen (blå) och den arida (röd). Dessa klimattyper är i sin tur sedan uppdelade i undertyper, i det här fallet regnskog (mörkblå) och varm stäpp (orange).

Karaktäristiskt för regnskog är kraftig nederbörd (minst 60 mm under alla månader) och höga temperaturer (minst 18 grader under alla månader). Det finns inga tydliga årstider. Klimatet påverkas mycket av den intertropiska konvergenszonen och det lågtryck som finns där. Vindarna är relativt måttliga. Det regnar vanligtvis mellan 2000 och 3000 mm per år. De tropiska regnskogarna ligger i huvudsak i ett område som sträcker sig 10° nord och syd om ekvatorn. 

Den varma stäppen karaktäriseras av att nederbörden är mindre än den potentiella evapotranspirationen. (Evapotranspiration är summan av avdunstningen och växternas transpiration.) Den varma stäppen har en årsmedeltemperatur på minst 18 grader, är medeltemperaturen lägre kallas det för kall stäpp. Stäppen ligger oftast i anslutning till öknar men kan även finnas på andra platser så som i det här fallet. Att vi har stäpp här beror på att vi befinner oss på hög höjd (Anderna) vilket gör att klimatet blir torrare. Stäppen består oftast av grässlätter utan träd, men kanske att denna stäpp har en annan vegetation då den är lite speciell på grund av sitt läge på hög höjd och nära Amazonas?

 

C. Förklaring till klimatskillnaderna

Att klimatet ändrar sig så pass mycket över en relativt kort sträcka beror i huvudsak på bergskedjan Anderna. När Amazonas övergår i Anderna så får vi också en övergång i klimat från tropisk regnskog till varm stäpp. Med ökad höjd blir klimatet torrare och kallare. Det är också så att vid ekvatorn så går vindarna i huvudsak från öster till väster (på grund av jordens rotation) vilket gör att vi får mest regn öster om Anderna (den sida där vi har den tropiska regnskogen) medan den västra sidan hamnar i regnskugga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar