tisdag 24 maj 2011

Analys av Inre hamnen och Södra kajen i Sundsvall

Här är en analys av de förändringar av Inre hamnen och Södra kajen som Sundsvalls kommun planerar. I Inre hamnen finns idag bostäder, arbetsplatser, casino och handel medan Södra kajen däremot är ett hamn- och kajområde. Målbeskrivningen enligt Sundsvalls kommuns program lyder så här:

”Den nya stadsdelen blir en tydlig förlängning österut av den täta innerstaden, med kvartersstorlekar i liknande skala som Stenstadens. Stenstaden är en bra förebild med sin blandning av verksamheter och boende.”

Läs min analys här: http://www.scribd.com/doc/56147293/Stadsplanering-Analys-av-Inre-Hamnen-Och-Sodra-Kajen-i-Sundsvall.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar