onsdag 1 juni 2011

Robert Karjel - Livlös är "De redan döda"

Robert Karjels bok "De redan döda" är en bok om brottslighet och terrorism och om underrättelsetjänsternas försöka att stoppa den. Boken har två parallella handlingar som successivt knyts samman, det ena spåret tar avstamp i Thailand vid tidpunkten för den stora tsunamin och det andra spåret utspelas i nutid. Det ena spåret har fokus på skurkarna och deras samspel i samband med planeringen av brotten, det andra spåret handlar om svenska och amerikanska underrättelsetjänstens arbete för att reda ut hur brottet egentligen gick till.

Jag hade svårt för den här boken, och jag hade först svårt att sätta fingret på vad det var som gjorde att jag inte gillade den. Men jag tror det har att göra med att jag aldrig gillade någon av karaktärerna, det fanns ingen i boken som jag sympatiserade med eller som jag blev intresserad av. Och detta har inte att göra med att de flesta i boken är skurkar, man kan fortfarande skriva en bok om skurkar på ett sånt sätt att man blir intresserad av deras öden. Och kanske till och med känner en viss förståelse för deras handlingar trots att de är onda. Men så är inte fallet i den här boken. Det fanns inget i karaktärerna som tog tag i mig och som fick mig att bli engagerad i deras öde. Karaktärerna kändes livlösa.

Det ena spåret i boken, det som utspelar sig i nutid var helt ok. Det andra spåret, det som utspelar sig i dåtid var däremot enligt mig riktigt dåligt. Det är i det spåret karaktärernas livlöshet gör sig mest påmind. Ibland blev man sugen att hoppa över de avsnitten...och med facit i hand kunde man nog gjort det utan att boken skulle tappa i värde...snarare att boken skulle tjänat på det. Så detta är en bok jag tyvärr inte kan rekommendera.

Betyg 2 av 5......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar