tisdag 21 juni 2011

Vulkaner för nybörjare - med reseguide!

Boken "Volcanoes" av Mauro Rosi, Paolo Papele, Luca Lupi och Marco Stoppato är en riktigt inspirerande nybörjarbok om vulkaner. Boken består av två delar, den första delen ger en grundläggande teoretisk bakgrund till hur vulkaner fungerar och vad de består av. Här finns också avsnitt om vilka tekniker som finns för att övervaka och analysera vulkaner samt hur geologer med vulkaner som inriktning arbetar. Bokens andra del är en guide till 100 av jordens vulkaner. Varje vulkan beskrivs på 2-4 sidor relativt ingående med skisser, kartor och bilder. Dessutom finns till varje vulkan en beskrivning hur man tar sig till vulkanen, nästan som en guidebok! Detta gillar jag! Man blir riktigt inspirerad att besöka alla dessa vulkaner.

Så är det en bra bok? Ja det tycker jag, bara man är medveten om att det inte är en bok som går så teoretiskt på djupet. Den teoretiska delen av boken är bara ca 100 sidor, resterande är förteckningen över de 100 vulkanerna. Men för den som är nybörjare är det en bra bok. Texten är relativt lätt att förstå och den kompletteras med många illustrationer och bilder. Efter att ha läst boken har man en bra grund att stå på. Dock kan förteckningen och beskrivningarna över de 100 vulkanerna vara lite "onödig" för en nybörjare. Det hade räckt med ett par exempel. Den delen är nog mer intressant om man är en mer erfaren geolog.

Betyget blir 4 av 5..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar