lördag 4 juni 2011

Kim Jong Il om barnen får välja

Man blir ju minst sagt bestört när man läser i media att så många som en fjärdedel av de svenska ungdomarna tycker att det är bra med diktatur. Hur kan det komma sig att de har den synen? Jag kan bara tänka mig två förklaringar, okunskap och osäkerhet.

Det verkar som att grundskolan idag inte alls lär ut vilka olika sätt det finns att styra ett land, och dess för och nackdelar. När man läser i tidningarna och de intervjuer som gjorts med ungdomar så är det uppenbart att det finns enorma kunskapsluckor, vissa verkar inte ha ens den mest ytliga förståelsen för vad som menas med demokrati respektive diktatur. Och detta kombinerat med, en antagligen, allt för dålig kunskap om vår historia gör att de förleds att tro att diktatur är ett bra styrelseskick. Det krävs ju inte så avancerade studier av vår historia och omvärld för att se vad av diktatur och demokrati som har varit mest framgångsrikt.

Kanske att det även finns ett inslag av osäkerhet. Många av dagens ungdomar kan nog ha svårt att hitta en plats i samhället. De är osäkra på hur deras framtid ser ut, hur de ska hitta ett jobb och försörja sig. Och kanske att det då känns lockande med en diktatur där det finns en stark ledare som styr och ställer. Med en diktator vid makten är det förre valmöjligheter och beslut för den enskilda medborgaren, för många av dagens osäkra ungdomar kanske detta känns som lockande. De ser diktatorn som någon som hjälper dem med livets olika vägval. Vad de inte tänker på är att diktatorn alltsomoftast i först hand tänker på sig själv.

Och kanske att vi Sverige tar demokratin för given? Att den har blivit en sådan självklarhet att vi börjar glömma bort vad den egentligen innebär? Att skolan inte lär ut vad demokrati och diktatur är kanske beror på att lärarna tar för givet att alla elever känner till dessa begrepp väl?

För inte kan jag tänka mig att de på allvar vill byta ut Fredrik Reinfeldt mot Kim Jong Il? Om du som läser detta är en av dessa som tycker att diktatur är bra så får du gärna förklara på vilka grunder du tycker så. Vore intressant att höra........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar