fredag 17 juni 2011

Lavatunnel - vad är det och hur bildas dessa?

En lavatunnel kan bildas på ett par olika sätt. Ett sätt är genom att kanterna på ett lavaflöde kyls av och stelnar. Om detta sker i tillräckligt stor omfattning kan väggar och till och med tak bildas och vi får en lavatunnel. Ibland smälter även lavaflödet den underliggande marken vilket bidrar till skapande av en lavatunneI. I lavatunneln kan fortfarande het lava strömma, men när denna lavaström avtagit bildas då alltså en lavatunnel. Väggarna i lavatunneln har en isolerande effekt som minskar avkylningen på den strömmande lavan.

Förutom dessa mer fristående lavatunnlar så bildas de även under större sammanhängande ytor av lava, tex så kallade pahoehoe. När det översta lagret kylts av och stelnat så flyter lavan fortfarande där under. Och denna flytande lava tenderar till att samlas i tunnlar, och när lavaströmmen sinar så bildas lavatunnlar.

Thurston lavatunnel på Hawaii.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar