söndag 5 juni 2011

Tycho Brahe - vem var han?

Brahe var en dansk astronom som levde mellan 1546 och 1601 och som gjorde ett flertal viktiga insatser inom astronomin. Han lät till exempel bygga sig ett flertal astronomiska observatorier (där Uraniborg nog är det mest kända) innehållande instrument som med den tidens mått hade mycket hög precision. Dessa instrument gav honom möjlighet att göra noggranna mätningar. Man ska dock komma ihåg att han saknade ett instrument, teleskopet! Han var också systematiskt lagd och gjorde en stor mängd kontinuerliga mätningar. Brahe gjorde till exempel en mängd mätningar av planeternas rörelse samt tog fram dåtidens mest noggranna stjärnkatalog. Han upptäckte också oregelbundenheter i månens bana.

Tyco Brahe
En av hans stora bidrag till astronomin var hans insikt om att himlen inte var uppdelar i genomskinliga sfärer. Sedan länge hade man trott att rymden bestod av ett antal genomskinliga skal där himlakropparna var fästa. Till exempel tilldelade man varje planet en egen sfär samt placerade stjärnorna, som man trodde var fixa, i en sfär utanför dessa. Sfärerna bestod av en form av materia, man trodde alltså inte att det var vakuum mellan himlakropparna. Tidigare anhängare av konceptet med sfärer var till exempel Platon, Aristoteles och Kopernikus. Så att Brahe i sin modell av rymden inte hade med sfärerna var ett stort genombrott. En bidragande orsak till hans insikt om att sfärerna inte existerade var hans observation av en komet. Han såg att kometen passerade flera av dessa sfärer, något som inte skulle kunna vara möjligt enligt de gamla teorierna om sfärer.

Brahe skapade också en delvis ny världsbild. Hans mätdata visade att den för tiden rådande geocentriska världsbilden inte kunde stämma. En allmän uppfattning som rådde då var att jorden var universums centrum och att planeterna och solen roterade runt denna. Brahe skapade då en variant av den geocentriska modellen där han behöll jorden i centrum men där bara månen och solen roterade runt denna. Planeterna roterade runt solen. Ytterst finns en sfär där alla fixa stjärnor finns. Detta kallas för ”The Tyconic system”. Att Brahe inte trodde på ett heliocentriskt system (med solen i centrum och jorden snurrandes runt denna) berodde på att han inte kunde se den vinkelförändring (parallax) till stjärnorna som i så fall skulle uppstå. Parallaxen finns där, Brahes instrument var dock inte tillräckligt bra för att kunna mäta denna.

Det finns en stark koppling mellan Tycho Brahe och Johannes Kepler. Kepler var under en tid Brahes assistent och tog efter Brahes död över hans mätdata. Kepler använde till exempel Brahes mätdata för planeten mars när han tog fram sina berömda lagar om planeternas rörelser, de så kallade Keplers lagar. Kepler visade här att planeterna rörde sig i elliptiska banor. Kepler var för övrigt anhängare av den heliocentriska världsbilden, det vill säga med solen i centrum.

När det gäller kopplingen mellan astrologi och astronomi så var den mycket starkare vid tiden då Brahe levde än vad den är nu. Idag anser många att astrologi är en pseudovetenskap men på den tiden hade astrologin ett mycket högre anseende. Brahe var till exempel övertygad om att himlakropparna påverkade såväl kroppsliga organ så som materia här på jorden. Till exempel skapade han horoskop och gjorde astrologiska ”tolkningar” av supernovan 1572 och kometen 1577. Han skrev även böcker med astrologiskt inriktning. Så det råder inget tvivel om att Brahe ansåg att astrologin var betydelsefull. Även alkemi var något som Brahe var engagerad i.

Uranienborg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar