torsdag 2 juni 2011

Global uppvärmning och växthuseffekten - tänkbara konsekvenser

Här kommer en kort sammanfattning på tänkbara konsekvenser av den globala uppvärmningen. Listan är långt ifrån komplett men innehåller ett par av de viktigaste huvudpunkterna.

-Vi kan få en ändring av klimatzonerna. Tempererade zoner rör sig åt norr och söder och vi får en större utbredning av öknar. Detta påverkar var det går att odla grödor.

- På grund av den ökade vattentemperaturen i haven kan vi komma att få kraftigare stormar. Detta på grund av att ökad temperatur leder till ökad avdunstning vilket i sin tur leder till kraftiga stormar och cykloner. I samband med dessa kraftiga och fuktiga vindar kan det även komma att bli en ökad risk för översvämningar.
  - Den ökade temperaturen gör att glaciärer smälter vilket i sin tur leder till att havsytan stiger. Glaciärerna på Grönland och i Antarktis innehåller enorma mängder vatten. Då en stor del av världens befolkning lever i närheten av haven så kan även en relativt liten höjning av vattenytan få katastrofala konsekvenser!

  - Den ökade avsmältningen av isarna kan även rubba havsströmmarnas läge. Detta då det smältande vattnet, som är färskvatten, spär ut havsvattnet vilket i sin tur leder till att det saltare och varmare vattnet från lägre breddgrader hindras. De finns de som tror att detta paradoxalt nog kan leda till att klimatet åter bli kallare, kanske till och med så pass kallt att vi kan få något som kan liknas vid en ny istid.
   -Snögränsen flyttar sig högre upp på bergen. Flora och fauna i dessa områden kan komma att påverkas liksom skidturism.

   -På grund av att växtligheten blir torrare kan det bli vanligare med skogsbränder.
    Alla dessa förändringar leder givetvis också till humanitära och ekonomiska konsekvenser. Och kanske vi i framtiden inte kommer att kriga om olja utan om åkrar och platser med ett drägligt klimat?....

    Inga kommentarer:

    Skicka en kommentar