måndag 23 april 2012

Varför är den genetiska variationen i Homo sapiens så liten?

Man har genom att analysera DNA från mitokondrierna lyckats härleda hur homo sapiens har spridit sig över jordklotet. Homo sapiens uppstod i Afrika för mellan 150-200 000 år sedan och började migrera till andra kontinenter för ca 50-60 000 år sedan. Ny forskning visar att homo sapiens kom till Australien för ca 45 000 år sedan via mellanöstern och Asien, på den tiden var det endast smala sund som skiljde Asien åt från Australien. Forskningen visar också att de homo sapiens som nådde Australien inte blandade sina gener med homo erectus (som redan fanns i Australien). Så väl aboriginal, folk på Nya Guinea och Indoneser härstammar alltså från samma urmoder i Afrika. Detta är ett exempel på hur genetiska markörer, i det här fallet DNA från mitokondrien, kan hjälpa oss att ta reda på hur arter spridits över jordklotet. Det kan dock tilläggas att det inte är alla som håller med om denna teori kring människans utbredning men det är en av de mest accepterade.

Att man ofta använder sig av DNA från mitokondrierna (mtDNA) beror på att denna överförs till nästa generation uteslutande från modern, det vill säga från ägget. Detta innebär att mtDNA inte förändras från generation till generation, undantaget då det sker mutationer. Men dessa mutationer är viktiga för genom att kontrollera antalet mutationer kan man få en uppfattning om hur länge sedan anmodern levde. Man kan även genom att analysera skillnader i en populations mtDNA få reda på en del om populationens historia. En stor och stabil population leder till fler olika typer av mtDNA, och dessa mtDNA kan sedan i sin tur skilja sig åt när det gäller enstaka mutationer. Om populationen under historiens gång haft en kraftig nedgång så har oftast bara en typ av mtDNA överlevt och de variationer som finns är små och utgår från detta enda mtDNA.

Genom att analysera mänskliga data så kan man se att vår population uppvisar det senare, det vill säga det finns en liten variation i mtDNA. Detta tyder på att homo sapiens någon gång haft en kraftig nedgång i populationen. Gorillor och schimpanser däremot uppvisar ett mer varierat mtDNA och detta trots deras begränsade utbredningsområde, något som tyder på att de till skillnad från oss inte haft denna historiska nedgången i populationsstorlek. Man har beräknad att nedgången i populationen skedde för ca 60 – 70 000 år sedan och att antalet individer antagligen inte var fler än ca 10 000 st. Och av dessa 10 000 är det alltså en moders mtDNA som överlevt fram tills våra dagar!

Man kan ju fråga sig vad för typ av händelse/händelser som orsakade denna kraftiga nedgång? Förändrat klimat? Sjukdom? Geografiska barriärer? Konkurrens från andra arter? Och kan det vara så att det finns ett samband mellan nedgången i populationen och migreringen från Afrika? Kanske att något minskade våra överlevnadsmöjligheter i Afrika och därför tvingade oss att migrera?

2 kommentarer:

  1. tack så jättemycket för dessa inlägg om evolutionen!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Kul att du gillade inläggen!

      Radera