måndag 16 april 2012

Det moderna landskapet - Framtiden

Ju fler vi blir och ju mer vi breder ut oss desto viktigare tror jag det är att vi bevarar orörd natur. Om människors enda kontakt med naturen är i tillrättalagda parker så tror jag att förståelsen för naturen kommer att minska. Redan idag tror jag att det är många svenskar som aldrig är ute i riktig vildmark, bor du t.ex. i Stockholm så måste du åka långt för att hitta orörd natur. Så att bevara vildmark i anslutning till storstadsområden tror jag är mycket viktigt. På samma sätt gäller bevarandet av kulturmiljöer, det räcker inte bara med att bevara några lösa föremål i ett museum utan jag tror det är viktigt att spara hela miljöer. Givetvis är det en svår avvägning vad man ska bevara och hur mycket, men man får gå på den kunskap som finns idag och bevara det vi tror är viktigt för framtiden.

Vi måste använda våra tekniska innovationer förnuftigt. Idag har vi betydligt större möjligheter att påverka landskapet än vad vi hade tidigare, vi kan spränga bort berg och bygga enorma dammar. Givetvis måste vi utvecklas men det gäller att göra det på ett hållbart sätt.

Ju fler vi blir och ju mer yta som bebyggs desto viktigare blir även estetiken. Att bo i ett estetiskt tilltalande landskap är viktigt för livskvalitén. Vi ska så långt det är möjligt låta naturens egen estetik gälla men när vi gör ingrepp så ska dessa få en genomtänkt design, och detta gäller inte bara byggnader utan även vägar, kontaktledningar, dagbrott och liknande. Enligt Rollins så byggdes de tyska autobahns med landskapet i åtanke, gissar att detta är en av de få saker vi kan lära av Nazityskland. Vi måste helt enkelt bli bättre på att förena teknik och natur.

Slutligen kan man ju fundera på vad av nutidens landskap som framtida generationer finner värt att bevara. Kommer man att kulturminnesmärka första IKEA-varuhuset? Kanske flytta det till Skansen och ha guidade visningar på helgerna? Kanske till och med bemanna kassorna med kulturarbetare utklädda i autentisk 1970-tals klädsel? Det är nog mycket svårt för oss att avgöra vad som kommer anses som värt att bevara. Den som lever får se!

Första IKEA-varuhuset byggdes i Älmhult på 50-talet. Ett framtida världsarv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar