fredag 20 april 2012

Spioner, ubåtar och det kalla kriget

Sherry Sontags bok "Blind Man's Bluff: The Untold Story of American Submarine Espionage" handlar om några av de topphemliga uppdrag som amerikanska ubåtar genomfört under den andra halvan av 1900-talet. Detta var ju tiden för det kalla kriget så mycket av berättelserna handlar om USA:s försök att med hjälp av ubåtar komma åt Sovjetiska militära hemligheter, det är alltså ett amerikanskt perspektiv på berättelserna. Om den Sovjetiska sidan får man inte veta mycket.

De uppdrag som dessa ubåtar genomförde var smått otroliga, ta till exempel det uppdrag som gick ut på att avlyssna den kabel som låg på botten tvärs över det Ochotska havet. Detta hav ligger mer eller mindre omringat av Sovjetisk mark och enda sättet att ta sig dit är genom smala sund, sund som Sovjetunionen givetvis bevakade. Den amerikanska ubåten Halibut med dess besättning fick uppdraget att ta sig in i detta innanhav och sedan leta upp den kabel som fanns där. De fann kabeln, vilket bara det är en bedrift med tanke på havets storlek, och de lyckades placera ut den avlyssningsanordning som de haft med sig. För att placera ut den krävdes det att dykare simmade ut från ubåten, något som krävde helt ny dykteknik då djupet var mycket stort. För mig låter det som ett mardrömsuppdrag. Tänk att först åka tvärs över halva jordklotet instängd i en ubåt för att sedan smyga sig in i ett Sovjetiskt innanhav, sedan efter att man hittat kabeln ska man ge sig ut från ubåten och manuellt sätta fast avlyssningsanordningen, ett arbete som tog många dagar. Och allt detta under konstant hot att bli sänkta av sovjetiska styrkor. Och de gjorde inte detta en gång utan många gånger då de var tvungna att manuellt hämta hem de inspelningar som gjorts då de kunde inte föras över till USA trådlöst.

USS Halibut. Lägg märke till utbuktningarna, där fanns dykarna och spionutrustning.

Den avlyssningsapparat som fästes vid kabeln.


Eller ta det uppdrag som gick ut på att bärga en hel sovjetisk ubåt kallad K-129. Även här var spionubåten Halibut inblandad då det var den som upptäckte vraket. Sedan började århundradets täckhistoria att växa fram då man från amerikanskt håll beslutade sig för att bärga den sovjetiska ubåten. Och att bärga en hel ubåt som låt långt från den amerikanska kusten utan att någon fick reda på det krävde en täckhistoria utöver det vanliga. Man använde sig av den excentriska miljonären Howard Hughes som frontfigur och byggde upp en historia som gick ut på att han skulle bärga dyrbara naturresurser från havets botten och därför behövde bygga ett enormt bärgningsfartyg. Detta fartyg kom att kallas för Glomar Explorer och med detta fartyg lyckades man påbörja bärgningen av den sovjetiska ubåten, dock föll ubåten sönder i samband med att den skulle lyftas och man fick bara upp en mycket liten del. Själva uppdraget blev på så sätt ett dyrbart misslyckande men hela historien runt omkring är ju fascinerande, tänk att kunna hålla ett sådant gigantiskt projekt hemligt?!

Glomar Explorer


Det här är en mycket spännande bok som rekommenderas! Man behöver inte ha ubåtar eller det kalla kriget som specialintresse utan boken kan läsas som ett antal mycket spännande berättelser........ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar