torsdag 19 april 2012

Spycraft - Spioner och deras prylar

Robert Wallace och H. Keith Meltons bok "Spycraft: The Secret History of the CIA's Spytechs, from Communism to Al-Qaeda" är som vilken spionroman som helst, men med den stora skillnaden att allt som beskrivs i den här boken har hänt i verkligheten. Och det är inga dåliga historier som författarna berättar, nej det är berättelser om hur spioner lyckas nästla sig in bakom fiendens linjer och med hjälp av avancerade tekniska hjälpmedel lyckas föra ut hemlighetsstämplad information. Det sägs ju att verkligheten ofta överträffar dikten och i det här fallet stämmer det, inte ens Q skulle kunna komma upp med de lösningar som beskrivs i boken och inte ens Bond skulle kunna agera lika uppfinningsrikt som de agenter som porträtteras.

Boken är skriven av amerikaner så det berättas ur ett amerikanskt perspektiv, det vill säga CIA står i fokus. Boken behandlar CIA:s historia, personerna som jobbar där antingen på hemmaplan eller som spioner samt om de tekniska prylar de använder sig av. Avsnitten om CIA:s historia kan man hoppa över om man inte har detta som specialintresse men bokens övriga delar fascinerar nog de flesta. Det är märkliga människoöden som beskrivs, att vara spion kräver nog en viss typ av personlighet. I boken finns dessutom många bilder och skisser vilket gör att allt blir än mer verkligt.

En bok som jag rekommenderar till alla! Ska jag kritisera något så är det att den inte tar med den allra senaste utvecklingen, vilket ju inte är så konstigt i och med att detta fortfarande är hemlighetsstämplat. Dessutom är det vissa delar som är lite torra, främst de om CIA:s historia och organisation, men dessa är lätta att hoppa över........

Skyhook användes för att plocka upp spioner med hjälp av flygplan, utan att behöva landa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar