tisdag 3 april 2012

Evolutionsbiologi - Jean Baptiste Lamarck

Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) var en fransk biolog som anses vara den första som på ett tydligt sätt lade fram en evolutionsteori. Hans arbete syftade till att förklara livets ursprung och utveckling samt hur organismer anpassade sig till miljön. Hans förklaringsmodeller bygger på två evolutionära mekanismer. Dels ansåg han att organens utveckling är avhängigt deras grad av användning, ett organ som används ofta växer och blir större och starkare medan ett organ som inte används till slut försvinner. Och dels ansåg han att avkomman ärvde de egenskaper som föräldrarna förvärvat.

Med dessa evolutionära mekanismer kunde han t.ex. förklara varför vissa fossil fanns i vissa lager men inte i andra, en fråga som gäckat många tidigare biologer. George Cuvier ansåg till exempel att detta berodde på att djurarter dog ut i samband med enorma katastrofer, och att det sedan skapades helt nya arter. Men Lamarcks teori gick alltså ut på att arterna inte dog ut utan att de utvecklas med tiden, och om det bara gått tillräckligt lång tid så upplevs det som att en art dött ut och en ny uppstått.

Lamarck hade dock problem med att förklara varför det fortfarande finns primitiva organismer, för enligt hans modell borde de primitiva organismerna vid det här laget ha utvecklats till mer avancerade. Hans löste detta genom att hävda att det ständigt uppstod nya primitiva organismer.

Idag vet vi att det finns stora felaktigheter i hans förklaringsmodell. Till exempel är det ju inte alls så att de egenskaper som föräldrar förvärvar under sin livstid ärvs av avkomman. Inte heller hans förklaring till varför det finns primitiva organismer är korrekt. Att det finns många brister kanske egentligen inte är så konstigt då man saknade kunskap inom många områden, framförallt inom genetik.


“A CHANGE IN THE ENVIRONMENT BRINGS ABOUT CHANGE IN “NEEDS”, RESULTING IN CHANGE IN BEHAVIOR, BRINGING CHANGE IN ORGAN USAGE AND DEVELOPMENT, BRINGING CHANGE IN FORM OVER TIME — AND THUS THE GRADUAL TRANSMUTATION OF THE SPECIES..”

La Philosophie zoologique - Jean Baptiste Lamarck (1809)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar