tisdag 20 mars 2012

Varför är det så vanligt med antika romerska stadsplaner i norra Europa?

Detta beror på att i samband med att romarna utökade sitt rike norrut under de första århundradena efter Kristus så förde de även med sig sina stadsplaneringsprinciper. Romarna var i och med detta de som introducerade systematisk stadsplanering i norra Europa, tidigare förekom här i stort sett ingen systematisk stadsplanering. Och den typ av stadsplan man införde var den så kallade rutnätsplanen (grid plan/gridiron plan). Den typiska romerska rutnätsplanen var uppbyggd av rektangulära eller kvadratiska kvarter där gatorna kom att utgöra ett rutnät. Två av gatorna var oftast bredare huvudgator och i anslutning till där dessa korsade varandra uppfördes ett torg (forum). Nära forumet placerades vanligen sådant som möteslokaler, bad och teatrar. Det var alltså denna typ av stadsideal som romarna förde med sig då de expanderade sitt rike norrut, och man kan även idag se spår av detta i många Nordeuropeiska städer, till exempel London och Paris.

Jag skulle tro att många av de romerska städerna från början hade ett militärt och administrativt syfte. I och med att riket expanderad så pass snabbt och blev så pass vidsträckt så behövde man ett rationellt sett att snabbt kunna bygga nya städer. Städer som alltså behövdes för militära och administrativa syften men som med tiden kom att integreras allt mer i det omgivande samhället.

I Florens kan man se tydliga spår av den romerska stadsplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar