måndag 26 mars 2012

Growth Machine

När man talar om en Growth Machine så syftar man på den tillväxtmotor som marknadskrafterna är. I stadens growth machine så ingår aktörer så som investerare, fastighetsmäklare och finansiella institutioner. Då dessa aktörer samverkar för att expandera staden för att på så sätt öka invånarantalet, vilket i sin tur leder till ökad försäljning i affärerna och ökade skatteintäkter. Dessa intäkter kan sedan användas för att expandera staden ytterligare, vi har fått en growt machine (tillväxtmaskin).De som verkar inom detta nätverk är ofta mycket inflytelserika och kan sätta stor press på stadens politiker. Som motvikt till detta finns de som är oroliga för att tillväxten ska leda till problem, till exempel föroreningar, underdimensionerade servicefunktioner och ökad brottslighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar