måndag 26 mars 2012

Urban sprawl

Med Urban sprawl menas de stora förortsområden som breder ut sig utanför städerna. I första hand tänker man nog på USA när det gäller urban sprawl. Dessa områden karaktäriseras av vidsträckta villaområden med lokala köpcentrum. Finns många anledningar till att dessa områden har växt så kraftigt de senaste årtiondena, till exempel så har trängseln i stadskärnorna fått många att flytta ut från stadskärnan. Dessutom så har många företag flyttat ut från stadskärnan på grund av höga hyror vilket lett till fler arbetstillfällen i förorten. Många har dessutom en önskan om att få leva närmare naturen och de rekreationsmöjligheter den erbjuder. Ökad medelinkomst, bättre kommunikationer i form av vägar, Internet och liknande är andra faktorer som ledd till urban sprawl. Det finns dock kritik mot framväxten av urban sprawl. Urban sprawl tar till exempel mycket land i anspråk vilket kan få ekologiska konsekvenser. Bränsleförbrukning och trafikstockningar är andra problem. Urban sprawl kan även leda till en ökad segregation.


Urban sprawl i Los Angeles

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar