söndag 11 mars 2012

USA:s roll i det kalla kriget

Zubok lägger merparten av skulden för det kalla kriget på Sovjetunionen. Jag hade faktiskt svårt att hitta mer än några enstaka punkter där Zubok kritiserar USA:s handlande. Det finns dock ett par saker som Zubok skriver och som man kan tolka som kritik mot väst, det ena är att Sovjetunionen behandlades orättvist efter krigsslutet. Det var ju trots allt så att Sovjetunionen var det land vars insatts i människoliv var överlägset störst bland de allierade i kampen mot nazismen. En insatts som inte premierades fullt ut när sedan krigsbytet skulle delas upp och som på så sätt försatte Sovjetunionen i ett underläge jämte väst efter kriget. Jag tolkar även Zubok som att han ibland anser att USA satte sina egna intressen före världssamfundets, till exempel hade det ekonomiska stödet till Europa som syfte att hålla kommunismen borta men syftet var också att skapa framtida handelspartners. Det vill säga man var ute efter att skapa en marknad dit man kunde exportera sina produkter. Jag tolkar Zubok som att han tycker att USA:s expansionspolitik och vilja att sprida sin marknadsideologi ibland grumlar bilden av USA som den gode.

Sedan kan jag personligen tycka att Zubok är lite väl ”snäll” mot USA, till exempel när det gäller den nukleära upptrappningen. Det var ju trots allt USA som introducerade atombomben på världsarenan och det var om jag förstått saken rätt hela tiden USA som låg längst fram när det gäller kärnvapenteknologin. Det vill säga det var USA som ledde upptrappningen och Sovjetunionen som försökte hänga med. Den aspekten tycker jag Zubok missar. Dessutom var det ju så att USA hade tillgång till missilbaser alldeles inpå Sovjets intressesfär, i till exempel Turkiet, medan Sovjetunionen inte hade någon motsvarande möjlighet att placera ut missiler nära USA. Man kan förstå att Sovjetunionens ledare kände sig pressade av detta. Och man kan ju undra hur det kalla kriget hade utvecklats om USA inte hade varit lika militärt aktivt i Europa?

Dessutom var det ju USA som bidrog till att underminera relationerna genom sina spionflygningar, där ett flygplan störtade i Sovjetunionen. Även om Chrusjtjov överreagerade på dessa så går det ju inte att komma ifrån att här var det USA som svek Sovjetunionen.

Zubok beskriver också USA:s handlande vid nedrustningsförhandlingar runt 1977 som ganska arrogant. Man frångick här definitivt de tidigare löftena om att man skulle behandla Sovjetunionen som en likvärdig partner. USA krävde t.ex. att Sovjetunionen skulle nedrusta till en betydligt lägre nivå än USA. Givetvis blev Brezjnev rasande över den behandlingen.

USA:s attack mot den kommunistiska regimen på Grenada 1983 förstärkte Sovjetunionens bild av USA som ett aggressivt och imperialistiskt land. USA var berett att gå i krig för att sprida sin ideologi. Detta är något som Zubok också tar upp.

Amerikanska soldater ovanför Grenada

Zubok anser att Reagan gjorde en viktig insatts som fredsmäklare, medlare och nedrustare. Detta till skillnad från många andra som ser Reagans roll som krigare som hans viktigaste bidrag till kalla kriget.

USA gick ur det kalla kriget som den enda återstående stormakten. Men Zubok varnar USA från att dra lärdom från det kalla kriget och sedan applicera den på andra konflikter. För de lärdomarna är ofta felaktiga då de flesta i väst fortfarande har en mycket vag bild av hur Sovjetunionen fungerade under det kalla kriget.

Källa:
Zubok, Vladislav M., A failed empire. The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (University of North Carolina Press, 2009)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar