måndag 26 mars 2012

Land Use Zoning

Land Use Zoning är ett sätt att dela upp marken i olika områden i syfte att kunna anpassa regelverket efter varje enskilt områdes behov. Dessa områden med tillhörande regelverk bestäms av myndigheterna och ligger till grund för vad som kan byggas. Myndigheterna kan alltså använda sig av land use zoning för att på i grova drag planera hur staden ska utvecklas. Myndigheterna kan till exempel skapa en zon kring ett område med högt kulturvärde och sedan sätta strikta regler för vad som får byggas där. Eller så kan de ange ett område (zon) där de tillåter hög exploatering men där de omkringliggande områdena avsätts för parker/rekreation.

Exempel på Land Use Zoning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar