måndag 26 mars 2012

Central Business District (CDB)

CDB är en förkortning för Central Business District, det vill säga stadens affärscentrum. Detta affärscentrum karaktäriseras av att antalet boende här är få och att ytan istället upptas av detaljhandel, kontorslokaler och finansiella institutioner. Tidigare fanns här ofta tillverkningsindustrier men dessa har flyttat och nu finns på sin höjd endast lättare industrier kvar. Tillgänglighet är A och O för ett affärscentrum, de företag som etablerar sig här har höga krav på tillgänglighet och är beredda att betala höga kostnader för detta. Detta är en viktig orsak till att markpriserna i affärscentrat är så höga. En annan anledning för företag att finnas i affärscentrumet är det ger hög status. De höga markpriserna leder också till att vi ofta ser höghus och skyskrapor i stadens affärscentrum.

Man har dock funnit att affärscentrumet på många platser håller på att ändra karaktär, fler och fler affärer flyttar ut till förortscentrum och handelsplatser utanför stadskärnan och i stället blir affärscentrat en plats för kultur och nöje. En av anledningarna till detta är den ökade bilismen och de trafikstockningar som blir följden. Affärscentrat är helt enkelt inte lika lättillgängligt längre utan det är i många fall lättare att åka till sin lokala handelsplats.

Sydneys centrala affärsdistrikt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar