onsdag 6 juli 2011

Vad är farligast - ett pliniskt utbrott eller ett utbrott av Hawaii-typ?

De pliniska utbrotten är farligare än utbrott av Hawaii-typ. Detta beror på att ett pliniskt utbrott är explosivt och ger ifrån sig stora mängder pyroklastiskt material. Det pyroklastiska materialet kan färdas långa sträckor genom luften och är på så sätt ett livsfarligt hot. Det pyroklastiska materialet kan innehålla tunga lavabomber och liknande som givetvis är livsfarligt att få på sig. Men det pyroklastiska materialet kan också vara i formen av ett hett och glödande askmoln som far fram med hög hastighet ned för vulkanen. I dessa askmoln kan det också finnas farlig gas. Dessa glödmoln kan vara livsfarliga och de är dessutom mycket destruktiva mot bebyggelse och liknande. De pliniska utbrotten ger dessutom ofta ifrån sig stora mängder aska, och den askan kan spridas över stora områden. Och även om askan inte är direkt farlig så kan den ställa till problem genom att den tillsammans med vatten bildar svavelsyra, och svavelsyra är inte bra att andas in. Dessutom kan askmoln göra att mängden sol som når marken blir mindre vilket i sin tur kan påverka skördar och liknande.

Ett utbrott av Hawaii-typ däremot är lugnare till sin natur och genererar i stort sett bara lavaflöden. Även om dessa i vissa enstaka fall kan vara mycket snabba så är det flesta lätta att gå eller springa ifrån. De utgör alltså sällan något direkt hot mot oss människor. Däremot kan de givetvis ha förödande konsekvenser för hus och liknande.

Olika eruptionstyper

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar