torsdag 14 juli 2011

Krakataus utbrott 1883 - explosionen hördes hundratals mil!

Krakatau ligger mellan Java och Sumatra i ett mycket vulkaniskt aktivt område. Den ursprungliga vulkanen kollapsade ca 416 e.Kr. och bildade då en stor kaldera. Bara ett par små öar är allt som syns idag av den ursprungliga vulkanen. Men successivt så växer det fram nya vulkaner vid kalderkantens södra sida. Det bildas alltså en ny vulkanisk ö. På 1600-talet hade vulkanen ett mindre utbrott men därefter dröjde det ända till våren 1883 innan vulkanen visade tecken på att vakna till liv. Och i slutet av maj fick Krakatau så ett utbrott. Efter det fortsatte utbrotten i varierad styrka under sommaren. Flera utloppskanaler öppnades. Dagarna innan det stora utbrottet var utbrotten mycket intensiva och i stort sett kontinuerliga. Redan dagen innan det stora utbrottet hade det bildats ett 27 km högt askmoln. Man kunde höra explosioner med ca 10 minuters mellanrum. Pimpstenar på 10 cm regnade ner ett par mil bort från vulkanen. 

Det stora utbrottet skedde den 27 augusti i form av fyra enorma explosioner. Först som en freatomagmatisk explosion (magman kommer i kontakt med vatten) för att sedan fortsätta i en rad pliniska utbrott. Vulkanens magmakammare kollapsade. Explosionerna hördes ända bort till öar i närheten av Mauritius, 4800 km bort! Den tryckvåg som bildades registrerades av mätinstrument över hela jorden. Och effekten av tryckvågen fanns kvar flera dagar efter utbrottet. 

Askan nådde upp till 80 km höjd. Stora mängder pyroklastiskt material slungades ut. Och detta tillsammans med det glödmoln som bildades dödade ca 5000 människor inom en radie på ca 80 km från vulkanen. Man vet att det pyroklastiska flödet färdats hela 40 km över vattnet. Man tror att detta har kunnat ske genom att det bildats en kudde av ånga, och att sedan det pyroklastiska flödet har kunnat färdas på denna.

När magmakammaren kollapsade bildades en kaldera, det vill säga en fördjupning i havsbottnen. I samband med detta kom enorma mängder av vatten i rörelse och det bildades en tsunami. Vågen nådde höjder på över 35 meter! När den nådde byn Telok Batong på Sumatra efter en timme var våghöjden ca 22 meter. En sådan tsunamivågen har givetvis förödande konsekvenser! Efter 12 timmar nådde tsunamivågen Sydafrika, våghöjden var dock ”bara” ca 2 meter då.

Karta som visar hur stor del av Krakatau som sprängdes bort i det stora utbrottet.
Dagen efter det stora utbrottet hade Krakataua lugnat ner sig. Inga större utbrott följde. Mindre utbrott förekom dock fram till och med oktober.

Den enorma mängd partiklar och gas som slungades ut i atmosfären vid utbrottet påverkade klimatet under långt tid framöver. Jorden kyldes av och man uppskattar att medeltemperaturen året efter utbrottet sjönk med över 1 °C.

Hur många som dog totalt i samband med utbrottet är svårt att veta, enligt de officiella nederländska siffrorna så var det drygt 36 000, men andra uppskattar antalet döda till över 120 000.

I januari 1928 ”föddes” Krakatauas barn i och med att vulkaniskt material bildat den nya ön Anak Krakatau. Den nya ön har stadigt växt i yta sedan dess.

Anak Krakatau

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar