torsdag 23 februari 2012

Varför uppstår monsunen?

Monsunen är en vind som återkommer med viss periodicitet. Monsunen är som kraftigast i de tropiska områdena men förekommer även på andra platser. Monsunen uppstår på grund av skiftningar i havens och kontinenternas temperatur över året, där kontinenter har större årliga temperaturskillnader än vad haven har. När kontinenterna värms upp på sommaren stiger luften upp och det bildas ett lågtryck, den lågt liggande och fuktiga havsluften sugs då in från havet vilket innebär stor nederbörd. På vintern kyls kontinenten ned snabbare än havet vilket innebär att vi får den omvända processen, vi får högtryck över land vilket innebär att vinden går från land ut mot havet vilket i sin tur leder till låg nederbörd över land. Vi får alltså det som kallas för regn- respektive torrperiod.

1 kommentar: