tisdag 21 februari 2012

Hur uppstår passadvindarna?

Luften cirkulerar enligt ett speciellt mönster. Vid ekvatorn är solinstrålningen stor och luften värms upp, den varma luften stiger sedan uppåt och gör att lufttrycket ökar med höjden. Denna varma luft rör sig sedan på hög höjd mot polerna. Denna luft kyls efter ett tag av och rör sig nedåt mot jordytan. Luften rör sig sedan mot ekvatorn för att ”ersätta” den luft som där värmts upp och stigit. Det är alltså luftens skillnad i temperatur och tryck som leder till denna cirkulation.

Men cirkulationen påverkas också av jordens rotation, den så kallade corioliseffekten. Corioliseffekten gör att cirkulationen böjer av ungefär vid vändkretsarna, det vill säga cirkulationen går inte hela vägen till polerna. Och vid vändkretsarna får vi en ansamling av luft som bildar ett högtryck, det så kallade subtropiska högtrycken. På grund av att vi vid ekvatorn har ett sug uppåt, dvs lågt tryck längre ned och högre tryck högre upp, kommer luften vid vändkretsen att sugas mot ekvatorn. Det är detta som ger upphov till nordost- och sydostpassaden.

Området vid där luften värms upp och stiger uppåt kallas för intertropiska konvergenszonen. Detta område ligger inte stilla utan rör sig med årstiden.

Passadvindarna är de som benämns trades i bilden.

3 kommentarer: