torsdag 2 februari 2012

Det kalla kriget enligt John Lamberton Harper

I sin bok "The Cold War" redogör John Lamberton Harper för Det kalla krigets utveckling och de processer, personer och händelser som bidrog till att sätta igång kriget, hålla det vid liv samt slutligen avslutade det. I boken varvar Harper beskrivningar av händelseförloppet med sina egna slutsatser och reflektioner. Och han gör det i huvudsak från ett amerikanskt perspektiv, även om även den sovjetiska sidan givetvis finns med. Här finns en hel del resonemang kring den amerikanska inrikespolitikens påverkan på Det kalla kriget. Och förutom kampen mellan USA och Sovjetunionen finns här även de konflikter med som uppstod i andra länder på grund av Det kalla kriget, Vietnam, Korea, Afghanistan mfl.

Boken är relativt kort vilket gör den till en bra introduktionsbok för de som just börjat intressera sig för Det kalla kriget. Dock kan jag tycka att boken ibland är lite väl "rabblande", Harper har en tendens att stapla fakta på varandra så att det blir svårt att till sig. Detta gäller till exempel de avsnitt som handlar om den amerikanska inrikespolitiken, är man inte insatt i denna och känner till vilka huvudpersonerna var i den amerikanska administrationen under tidsperioden så blir det ibland svårläst. Men på det stora hela en bra bok!....

USA resp. Sovjetunionens engagemang under Det kalla kriget. Klicka för större karta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar