onsdag 1 februari 2012

Pakterna, spionerna, lögnerna och sanningen bakom Det kalla kriget

Boken "Det kalla kriget : pakterna spionerna lögnerna sanningen" av amerikanen John Gaddis är en förträfflig redogörelse för Det kalla kriget. Boken är relativt nyutgiven vilket innebär att han har haft tillgång till en hel del källor som tidigare varit hemlighetsstämplade något som i sin tur leder till att han kunnat göra en mer nyanserad och troligtvis mer exakt beskrivning av personerna och händelseförloppet.

Boken har ett par stora kvaliteter. För det första är den förhållandevis neutral och redogör för båda sidornas agerande. Detta kanske låter självklart men det är det inte när det gäller böcker om Det kalla kriget, många böcker är mycket vinklade och/eller beskriver bara den ena sidan. För den andra fokuserar den inte så mycket på de hårda militära frågorna utan mer på politiken, diplomatin, ledarnas personligheter och liknande. Dvs boken beskriver inte i detalj militära styrkeförhållanden och liknande men däremot får man en bra förståelse för hur den tidens ledare och folk tänkte och vilka händelser som hade stor påverkan på händelseutvecklingen.

Att hitta något att vara kritisk mot är inte lätt, möjligen skulle det kunna vara att boken ibland är lite rörig då den inte alltid är strikt kronologisk. Dessutom hade den gärna fått vara lite mer rikligt illustrerad. Boken är lättast att få tag på på engelska och den heter då "The Cold War"..........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar