onsdag 22 februari 2012

Vad är en horst?

En horst är en bergsrygg som är omgiven av gravsänkor. Horsten bildas när jordskorpan sträcks, så kallad tangentiell tension. När jordskorpan sträcks så sjunker vissa delar ner och bildar gravsänkor, de delar som inte sänks står kvar som bergsryggar och det är alltså dessa som kallas för horstar. Ofta, men inte alltid, höjs horsten utifrån sitt utgångsläge men oavsett detta så får vi en bergsrygg i och med att omgivningen sjunker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar