fredag 24 februari 2012

Vad är markvatten?

Markvattnet är det vatten som finns lagrad i den del av marken som ligger ovanför grundvattennivån. Att vatten kan lagras ovanför grundvattennivån beror på de kapillära krafterna. Kapilläriteten beror i sin tur på kohesion och adhesion, där kohesion är vattenmolekylernas förmåga att fästa sig vid varandra och adhesion är vattenmolekylernas förmåga att fästa sig vid omgivande material. Genom denna kapillära kraft kan vattnet hålla sig kvar i de porer som finns i marken och i vissa fall till och med stiga. Hur mycket vatten som kan lagras och hur högt det kan stiga beror på kornens och porernas storlek, finkornigt material kan lagra mer vatten än grovkornigt.

Om kapillärkrafterna inte klarar av att hålla kvar vattnet, när den så kallade fältkapaciteten nåtts, så sjunker det nedåt och lägger sig under grundvattenytan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar