torsdag 23 februari 2012

Intressant om svensk utrikespolitik under kalla kriget

Boken "Sveriges säkerhet och världens fred : Svensk utrikespolitik under kalla kriget" av författarna Ulf Bjereld, Alf W Johansson och Karl Molin är en mycket intressant och pedagogisk redogörelse för Svenskt utrikespolitik från tiden efter andra världskriget fram till början på 2000-talet. Boken ger en bra förståelse för vad det egentligen innebar att Sverige var neutralt under det kalla kriget. Till exempel är nog en vanlig missuppfattning att Sverige i och med sin neutralitetspolitik även skulle vara detta i tider av krig, så är inte fallet. Sverige skulle vara neutralt i fredstid men kunde givetvis skapa sig allianser när väl ett krig inträffade.

Boken arbetar utifrån de tre konfliktriktlinjerna: konflikterna mellan nationell suveränitet och internationellt beroende, mellan ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk alliansfrihet samt mellan demokratisk öppenhet och militär beredskap. Boken redogör för händelseförloppet kronologiskt och beskriver hur de tre konfliktlinjerna förändras med tiden. Avsnitten börjar med en genomgång av det utrikes- och inrikespolitiska läget och går sedan in på vissa specifika frågor, till exempel Vietnamrörelsen, för att avsluta med en sammanfattning. På det hela taget ett pedagogiskt och strukturerat upplägg. 

Detta är en mycket bra bok som inte kräver några förkunskaper och kan även läsas av dem som inte är historie- eller politiknördar. En perfekt bok för dem som vill öka sin allmänbildning kring svensk nutidshistoria. Något jag saknar är dock bilder och kartor, något som den här boken skulle vunnit mycket på... 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar