fredag 18 maj 2012

Urban regim, urban policy och governance

Att decentralisera en del av funktionerna till den lokala stadsnivån har flera fördelar. Det ger staden en frihet från landets centrala styre vilket bland annat minskar risken för att centralmakten ska missbruka sin makt på staden. Ett lokalt styre gör också att väljarna kommer närmare sin makthavare vilket stimulerar ett ökat politiskt engagemang. Dessutom så har ett lokalt styre bättre kännedom om de lokala förhållandena och kan därför styra staden på ett mer känsligt och anpassat sätt. Och det lokala styret har givetvis en stor inverkan på stadsmiljön då de styr över sådant som kontroll över vem som får bygga vad var, utformar stadens utvecklingspolicy, representerar staden gentemot omgivningen samt tillhandahåller service och infrastruktur.

Givetvis finns det begränsningar i det lokala styrets makt och möjlighet att genomföra förändringar. Här är stadens skatteunderlag av stor vikt, en frisk ekonomi med många privatpersoner och företag som kan betala skatt ger också lokalpolitikerna möjlighet att genomföra reformer. Detta kan leda till att städerna tävlar om att attrahera rika personer och företag då detta ökar skatteunderlaget, på så sätt kan vi få en form av segregering mellan städer. Man kan dock utjämna detta med olika former av regleringar, i Sverige finns t.ex. ett system för skatteutjämning mellan kommuner. En annan begränsning i det lokala styrets makt är formeringen av inflytelserika elitgrupper, dessa grupper som ofta består av företagsledare och liknande kan i vissa fall vara dem som i realiteten utformar politiken och stadens officiella ledare blir bara marionetter och utförare. Det finns dock en teori, the regime theory, som innebär att det finns ett samspel mellan de lokala företagsledarna och politikerna. Detta informella samarbete består av ett antal överlappande allianser och intressegrupper som kanske inte alla har samma ståndpunkt i enskilda frågor men där alla har ett intresse av att denna typ av regim består. För de största städerna, de så kallade världsstäderna, kan denna typ av regim sträcka sig utanför landets gränser. Turistindustrin är en sådan extern aktör då de har ett intresse av att städernas utformning gynnar turismen, och detta oavsett om staden finns i samma land som turistföretaget eller inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar