onsdag 16 maj 2012

Att leva i staden - Jämställdhet och demografi

På senaste tiden har jämställdhetsfrågorna fått ett ökat fokus. Det har visat sig att städerna ofta är utformade på ett sätt som försvårar framväxten av ett jämställt samhälle, till exempel är det så att uppkomsten av urban sprawl minskar kvinnornas rörlighet och valmöjligheter. Kvinnor är oftast den som tar hand om hem och barn vilket gör att hon inte har möjlighet att arbetspendla lika långt som mannen, problemet är att det finns få arbetsplatser i villaförorterna. Dessutom är det så att i de hushåll som endast har en bil så är det oftast mannen som använder denna och kvinnan är hänvisad till kollektivtrafik, något som minskar kvinnornas rörlighet. Detta visar på vikten av att jämställdhetsfrågor tas med i planeringsarbetet.

Det är också viktigt att man när man planerar staden tar hänsyn till demografiska förändringar. Det är ju till exempel så att antalet äldre ökar vilket naturligtvis ställer andra krav på staden. För att de äldre ska känna sig hemma i grannskapet så måste det finnas närhet till sjukvård och apotek, möjligheter till gruppaktiviteter samt närhet till shopping och kultur. På samma sätt kan förändringar i familjestorlek och liknande påverka hur bostädernas storlek och utformning bör vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar