måndag 14 maj 2012

The Dark Geography of the Pentagon's Secret World

Trevor Paglens bok Blank Spots on the Map - The Dark Geography of the Pentagon's Secret World är svårplacerad då det är en blandning av fakta och personliga reflektioner och antaganden. Och eftersom den handlar om ett sådant kontroversiellt ämne som hemliga organisationer så kan det vara lite förrädiskt när personliga antaganden och teorier blandas med hårda fakta, det blir helt enkelt svårt för läsaren att avgöra vad som är bevisade fakta och vad som inte är det. Och i de fallen det inte är påvisbara fakta så är det svårt att avgöra hur pass troligt författarens teori är. Så ena stunden fascineras man av de historier som Paglen berättar för att sedan bli besviken då man inser att en hel del bygger på svåvärderade spekulationer. Men men det sagt så är det överlag en intressant bok som ger en lite annorlunda vinkel på den hemliga världen.

Bokens vinkel är ju geografi, det vill säga var de topphemliga platserna finns och varför de finns just där. Paglen tar oss med till sådana platser som Groom Lake, Los Alamos, Bagram och Swan Island. Många av platserna besöker han personligen, eller i alla fall försöker komma så nära det är möjligt. Detta ger boken lite karaktär av reseskildring vilket bara är positivt. En av alla platserna som beskrivs är det topphemliga fängelset Salt Pit i Afghanistans, om det nu kan vara topphemligt när det finns en mängd information om det. Salt Pit är ett av alla de fängelser som CIA driver runt om i världen, syftet med att placera dem på platser så som Afghanistan är givetvis att slippa bry sig om amerikanska lagar samt hålla den här typen av aktiviteter långt borta från den amerikanska opinionen. Beskrivningen av dessa svarta topphemliga platser är mycket bra. Något som gör att boken inte får mer än godkänt är dels som tidigare nämnts svårigheten att avgöra vad som är fakta och vad som är spekulationer och dels att relativt lite handlar om geografi (trots bokens titel). Fokus ligger snarare på ekonomi, något som i och för sig är viktigt då man vill studera topphemliga organisationer och myndigheter. En annan nackdel är avsaknaden av bilder....

Satellitbild av Salt Pit.

Satellitbild av en ny tillbyggnad till Salt Pit.

Den enda (?) bilden från marknivå som finns av Salt Pit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar