söndag 13 maj 2012

Att leva i staden - Not In My Backyard!

Gated communities kan sägas vara en extrem form av NIMBY-fenomenet, det vill säga Not In My Backyard. De flesta ser nog gärna att det finns bostäder även för de mest utsatta grupperna så länge man slipper ha dem i sin egen närhet. Denna debatt kan man se ofta när det gäller placering av t.ex. vindkraftverk, flyktingförläggningar, fängelser, hem för bostadslösa, rehabiliteringshem och liknande. Det finns alltså en tydlig dubbelmoral här, utåt sett ger man sken av att man är för den typen av bostäder men om de är planerade att byggas i ens egen närhet så kommer man upp med de mest fantasifulla anledningar till varför just den platsen inte är lämplig. Och eftersom de flesta moderna teorier inom stadsplaneringen går ut på att en mix av olika typer av människor är bra för grannskapet och livskvaliteten så är NIMBY-problematiken något man måste arbeta hårt på att lösa. Man måste på något sätt ändra folks inställning och få folk att inse att de kan få ett rikare och mer autentiskt liv om de slutar att låsa in sig bakom murar och istället lever i ett område som mer motsvarar ett tvärsnitt av samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar