lördag 28 januari 2012

Det Kalla Kriget ur ett sovjetiskt perspektiv - Mästerligt av Vladislav Zubok

Vladislav Zuboks bok "A Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev" är en mästerlig skildring av Det kalla kriget från ett sovjetiskt perspektiv. De flesta böcker i ämnet är ju annars skrivna ur ett amerikanskt perspektiv så därför är Zuboks bok extra intressant. Och i och med att mycket av det tidigare hemlighetsstämplade materialet från Sovjetunionen nu har blivit tillgängligt så har Zubok lyckats ge en mycket nyanserad bild av de sovjetiska ledarnas tankar och handlande.

Ett centralt begrepp i boken är det som Zubok kallar för det revolutionärt-imperialistiska paradigmet. Detta paradigm handlar om att landet under Det kalla kriget styrdes av en kombination av viljan att sprida socialismen/kommunismen utanför landets gränser och viljan att expandera i syfte att skapa sig en säkerhetszon. Stalin, och flera av hans efterföljare, var övertygade om att kapitalismen skulle förgöra sig självt och att detta snart skulle dra in Sovjetunionen i ett nytt krig.

Zubok ger en detaljerad bild av de olika ledarnas personligheter, och enligt honom har vissa av ledarna personligen haft mycket stor betydelse för Det kalla krigets händelseförlopp. Det här är en mycket bra och intressant bok som berättar om tiden mellan 40-talet och 90-talet från ett för oss ovanligt perspektiv, det sovjetiska. Jag rekommenderar verkligen denna bok! Dock kanske jag ska varna dem som är ute efter en bok som betonar de militära inslagen i Det kalla kriget, detta är kanske inte en bok för er. Boken behandlar inte ländernas olika vapentyper och liknande, nej den här boken handlar mer om männen och diplomatin...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar