lördag 19 november 2011

Pole to Pole av Michael Palin

Ännu en suverän reseskildring av Michael Palin! I "Pole to Pole" reser han från nordpolen till sydpolen utmed den 30:de längdgraden. Det är med andra ord ingen liten resa han ger sig ut på och en del av charmen i den här boken är just det eviga pusslandet med kommunikationer och logistik. Michael Palin reser inte ensam utan detta är en stor produktion i BBC:s regi med ett stort antal inblandade. Så i den här boken får vi ta del av alla de problem det innebär att få ihop en resa som går från pol till pol, bara det att chartra flygplan som kan ta Palin och hans team till nord- respektive sydpolen är ett omfattande projekt. Lika så går vissa delar av resan genom Afrika genom eländig terräng. Så detta är nästan lika mycket en berättelse om genomförandet av resan som om en berättelse om de människor de träffar och de platser de besöker.

Palins reseskildringar är inget för dem som vill ha ingående beskrivningar av ett visst land eller en viss kultur utan ska mer ses som ett smörgåsbord där Palin plockat ut godbitarna. I en bok på ett par hundra sidor är det ju omöjligt att detaljerad beskriva ett tiotal länder. Palins böcker rekommenderas verkligen!

En karta som visar de olika resor som Michael Palin gjort. Pole to Pole symboliseras av den röda linjen. De andra resorna finns beskrivna i andra böcker.........

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar