fredag 18 november 2011

En oinspirerande introduktion till arabisk litteratur

Roger Allens bok "An Introduction to Arabic Literature" är enligt mig en opedagogisk och oinspirerande bok om arabisk litteratur. Opedagogisk är den därför att den saknar sammanfattningar och slutsatser, visserligen avslutas varje kapitel med något som skall likna en sammanfattning men dessa är mest en massa floskler och tillför mycket lite. Eftersom detta är en bok som riktar sig till nybörjare så hade det ju varit önskvärt att få ta del av författarens egna slutsatser och tankar kring den arabiska litteraturen, författaren är ju trots allt en professor. Som det är nu får man ingen vägledning utan bara en torr redogörelse av fakta.

Och oinspirerande är den därför att stora delar av boken mest går ut på att rabbla namn på författare och i anslutning till dessa ge en kort beskrivning av deras viktigaste verk och vad de hade för åsikter. Den typen av fakta måste givetvis finnas med men problemet här att det blir för komprimerat, det känns lite som att läsa ett uppslagsverk. Varje författare får bara kanske en halv sida till anspråk vilket gör att du till slut ger upp att försöka förstå vad de bidrog med till den arabiska litteraturen. Det blir en mycket torr läsning. Det hade varit betydligt bättre om Allen koncentrerat sig på ett par författare och analyserat ett par av deras texter.

Den här boken får ett mycket lågt betyg av mig....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar