söndag 13 november 2011

Hur behandlas kvinnorna i utvecklingsländerna?

Att kvinnor och män behandlas olika i utvecklingsländerna är helt klart. Men exakt på vilket sätt behandlas kvinnorna annorlunda? Och hur förändras kvinnornas roll i och med att ett land utvecklas? På vad sätt skiljer sig kvinnornas roll i utvecklingsländer jämfört med i utvecklade länder? Denna typ av frågeställningar tar Janet Momsen upp i boken "Gender and Development".

Och visst är det intressanta frågeställningar och man får en hel del aha-upplevelser när man läser boken. Till exempel är det inte alls så att fattigdom automatiskt leder till större ojämlikheter mellan könen, ett exempel på detta är att Rwanda har en av världens högsta andel av kvinnliga parlamentariker. Janet Momsen redovisar även fascinerande siffror över hur arbetsbelastningen är fördelad mellan kvinnor och män i utvecklingsländerna, och det är klart skrämmande hur pass mycket mindre fritid kvinnorna har. Där har utvecklingsländerna en mycket lång väg att gå innan de blir jämställda. Detta och många andra saker tas upp i boken.

Boken är läsvärd, dock är den knappast inspirerande. Språket är ganska torrt och bilderna dåliga, det känns lite som en hophäftad doktorsavhandling. Men om man bortser från detta och bara tittar på innehåll och fakta så är boken bra.......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar