måndag 15 augusti 2011

Mount Rainier - en av världens farligaste vulkaner

I den här rapporten ges en beskrivning av vulkanen Mount Rainier. Först sätts vulkanen in i ett geografisk och geologiskt sammanhang, sedan beskrivs vulkanens typ, utbrottens karaktär och vulkanens utbrottshistoria. Avslutningsvis beskrivs de vulkaniska riskerna samt de insatser som samhället gör för att övervaka vulkanen och hålla medborgarna informerade.

Hela rapporten finns att läsa här:
http://www.scribd.com/doc/62263874

Mount Rainier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar