måndag 29 augusti 2011

Kampen om utrymmet

Boken "Territory: The Claiming of Space" av David Storey ger läsaren en översikt över hur människan hanterar sitt territorium. Här förs ett resonemang om skapandet av gränser och stater är något som är genetiskt/biologiskt hos oss människor eller om det är en konstruktion som är skapad av oss. Och om så är fallet, varför är vi då så beroende av att dela in världen i olika avgränsade territorier? Och vilka olika typer av territorier finns det? Boken tar upp allt från det lilla perspektivet, så som till exempel hemmets ytor, till det stora globala perspektivet. Kopplingen mellan makt och territorier tas givetvis upp. Territoriers koppling till vår identitet berörs också genom avsnitt som handlar om till exempel nationalism. De teoretiska resonemangen i boken kompletteras med konkreta exempel. Boken innehåller en hel del kartor och bilder.

Jag tycker boken ger en bra sammanfattning av ämnet. Och alla som är intresserade av geopolitik, geografi, stadskunskap, internationella relationer och liknande och som ligger på en nybörjarnivå har absolut glädje av boken. Den ska dock ses som en introduktion då den tar upp ett stort ämne på bara 173 sidor. Boken har ett bra upplägg med ett teoretiskt resonemang som kompletteras med "boxar" med konkreta exempel, till dessa finns även ofta bra kartor. Ska man säga något negativt är det att boken ibland flyter ut lite, något som man inte har råd med när man bara har drygt 170 sidor på sig att gå igenom ett så stort ämne. Dessutom måste jag säga att att avsnittet om hur genus kan kopplas till territorier är mycket ogenomtänkt. Det känns mycket vinklat vilket känns fel i en bok som används på universitet och högskola.

Men på det hela taget en trevlig liten bok!....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar