onsdag 31 augusti 2011

Globaliseringen och jag

Jag skulle tro att globaliseringen påverkar mitt liv mer än jag kanske anar. När jag tänker efter finns det i stort sett inga saker jag gör eller köper som inte helt eller delvis är beroende av andra länder. Och det gäller inte bara hårda saker som hemelektronik och liknande utan även i stor utsträckning kultur, politik och umgänge. I mitt hem har jag relativt få saker som är helt och hållet framtagna och producerade i Sverige. Ja jag kan nog faktiskt inte nämna en enda sak som jag med säkerhet vet är 100 % svensk, för även de saker vi ofta förknippar med Sverige, till exempel IKEA-möbler, är ofta helt eller delvis producerade utomlands. Även andra traditionellt sett svenska produkter så som bilar från Volvo eller Saab, gräsklippare från Husqvarna, Sill från Abba eller sprit från Absolut är ju numera högst internationella. Så de enda saker hemma jag har som jag vet är 100 % svenska är ett par handblåsta glas från Orrefors. Eller vänta nu, Orrefors ägs ju av till viss del av New Wave Group. Och det är ju ett högst globalt företag som har investerat i en stor mängd internationella företag. I dagens globala nätverk av företag och kapitalströmmar så är det nog mycket svårt att hitta en enda produkt som inte påverkats av detta. Inte ens mina handblåsta glas från Orrefors lyckas undgå detta.

Även när det gäller kultur så påverkas jag dagligen av globaliseringen. De filmer och tv-program jag ser kommer oftast från andra länder. Nyheter får vi från hela världen, större händelser dessutom ofta i realtid. Teaterpjäser och böcker har ofta utländska upphovsmän, ofta utspelar de sig också i en miljö långt bort från Sverige. Och den kultur jag konsumerar framförs ofta på ett annat språk än svenska. När det gäller övriga fritidssysselsättningar och sport så påverkas även dessa, nu är det inte längre bara längdskidåkning och bandy som gäller. Jag själv spelar till exempel Squash, en sport som nog nästan ingen i Sverige kände till för 50 år sedan trots att den i olika varianter funnits i ca 800 år. Men genom att globaliseringen har gjort världen mindre så har även sporter så som Squash hittat hit.


Även politiken och hur vårt samhälle styrs påverkas i högsta grad av globaliseringen. Nu kräver de politiska besluten ofta att man tar hänsyn till faktorer utanför det egna landets gränser.  Vårt lands ekonomi påverkas starkt av hur ekonomin i övriga världen går, och vi måste givetvis anpassa vår politik efter detta. Dessutom har vi en mängd internationella samarbeten att ta hänsyn till. Vi är ju till exempel med i EU och FN med allt vad det innebär för rättigheter och skyldigheter. Och alla dessa politiska beslut påverkar ju sedan mig som enskild medborgare på ett eller annat sätt, så även min vardagsekonomi är en del i det globala ekonomiska nätverket.

För min del märker jag av globaliseringen både när det gäller mitt liv som student och som arbetstagare. Alla de tre företag jag har arbetserfarenhet från har varit globala aktörer, om än i olika utsträckning. Jag har haft arbetskollegor från en mängd olika länder och jag har även besökt dem i deras hemländer. Det talas och skriv ibland på engelska. Ibland måste man ta hänsyn till olika tidszoner. Olika länder och kulturer har olika traditioner, till exempel när det gäller chefens roll. Dessutom finns ju nu större möjligheter att jobba utomlands, i alla fall inom EU, även om detta inte är något som jag prövat på men väl ett par av mina kompisar. Så att vi lever i en globaliserad värld märks tydligt på arbetsmarknaden. Och även mina studier påverkas, det är vanligt att det finns studenter från andra länder på svenska utbildningar. Och det är även vanligt att svenskar studerar utomlands. Dessutom har jag en känsla av att det i själva undervisningen nu läggs en allt större vikt vid det globala perspektivet, den här kursen är ju ett exempel på detta. Och den här kursen är ju dessutom ett exempel på att världen krympt och gjort det möjligt för alla med en internetuppkoppling att studera vid universitet och högskola. Är dock lite osäker på om just den här kursen kan läsas av dem från andra länder.

Sedan får man inte glömma de allt bättre och snabbare kommunikationerna. Jag reser en hel del, och jag gör det på ett sätt som skulle vara otänkbart för 75 år sedan. För ett tag sedan spenderade jag till exempel ett par semesterveckor i Brasilien, och jag kunde göra detta utan att behöva lägga ner en förmögenhet eller spendera veckor på en båt. Men kanske ändå att Internet är den faktor som fått världen att ”krympa” mest. Att kunna kommunicera och utbyta information och tjänster över hela världen är ju revolutionerande. Idag är det inte svårare att köpa något från ett utländskt företag än från ett svenskt. Och nu med alla de mobila enheter som blir allt vanligare så har vi tillgång till Internet, och hela världen, var än vi befinner oss. Världen har verkligen krympt!

Och även mitt sociala liv har påverkats av globaliseringen. Även här spelar Internet en stor roll. Jag kan nu på ett enkelt och billigt sätt hålla kontakt med mina vänner oavsett var på jorden de befinner sig. Och det gäller såväl svenska vänner som är ute och reser som utländska vänner.  Och möjligheten att resa snabbare och billigare gör att det är enklare att upprätthålla vänskapen även om det är stora geografiska avstånd.

För mig är globaliseringen i huvudsak något positivt. Jag tror att den har bidragit till att jag fått möjligheter till mer stimulerande jobb och studier. Det känns som att jag har en större flexibilitet i mitt liv nu än vad jag skulle haft för kanske 50 år sedan. Jag har större frihet att välja var i världen jag vill bo och arbetsmarknaden är inte låst till en stad eller ett land. Inte heller behöver jag välja vänner efter var de bor då det är lätt att kommunicera och resa över hela världen. Dessutom tror jag den ökade handeln över gränserna har bidragit till Sveriges, och min, ekonomi på ett positivt sätt. Skulle även tro att globaliseringen gjort mig mindre fördomsfull och mer öppen för främmande kulturer.

Men det finns även saker med globaliseringen som jag kan uppfatta som negativt. Det är till exempel trist att mötas av McDonalds och Starbucks vart än i världen du reser. Ibland känns det som att de lokala kulturerna har fått ge vika för en sorts ”utsmetad” global kultur. En kultur som kanske lite alltför ofta får styras av multinationella företag. Vi får hoppas att det blir en motreaktion till detta som vill framhäva det lokala och det unika. Andra nackdelar som jag ser med globaliseringen är det enorma informationsflöde som finns. Nu räcker det inte bara med att ha koll på vad som händer i Sverige utan nu får du nyheter från alla världens hörn. Tycker att det kan vara svårt att sålla ut det som är viktigt i detta nyhetsflöde. En annan nackdel kan vara att man kan känna sig lite mindre trygg i en alltmer globaliserad värld. När hela världen är arenan för ens liv så kan man lätt känna sig lite rotlös. Men som sagt för mig så överväger fördelarna med globaliseringen och den ”krympande” världen med råge nackdelarna!

Dessa reflektioner var sedda ur mitt perspektiv. Globaliseringen slår extremt olika beroende på vem man är och var man bor. Bor man i ett utvecklingsland och kämpar för att få mat för dagen så ser man nog annorlunda på saken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar